Biulety Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacja dla osbób uprawnionych
Wykaz instalacji IPPC
Informacja dotycząca IPPC
Stan jakości powietrza
NFOŚiGW
Projekty finansowane z WFOŚiGW
Bezpieczne Pomorze
Jakośc powietrza w Polsce
porzadnepomorze.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
eko-bomby
Aktualności
Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji 13/01/2014, 12:07
„Stop absurdom śmieciowym” Od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu...
1137
Data publikacji 02/12/2013, 11:47
lupki13Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustanowił ww. obszar działalności jako priorytetowy w zakresie działań kontrolnych Inspektoratu począwszy od 2013 roku.  W tym celu powołał zarządzeniem z dnia Nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku specjalny zespół ds. przedmiotowej...
843
Data publikacji 08/08/2014, 09:05
szczel14Płyn zwrotny – mieszanina płynu szczelinującego o zmienionym składzie chemicznym (m. in. w wyniku ługowania szczelinowanych skał), zawierająca w szczególności drobiny skał, wody złożowe oraz roztwory użyte do zwiercania korków i oczyszczania otworu wiertniczego, która wydostaje się z otworu wiertniczego...
85
Data publikacji 25/08/2014, 13:12
lupki14-3Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku jest jedną z instytucji, która kontroluje przedsiębiorców prowadzących prace poszukiwawczo - rozpoznawcze gazu z łupków. Poniżej przedstawiono akyualne zestawienie podmiotów posiadających koncesje dotyczące gazu z łupków, zastawienie prac...
45
Data publikacji 29/08/2014, 13:36
dec-srodDo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku napływają różnego rodzaju wnioski. Wśród nich wyróżnić można pisma w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, czyli tzw. decyzji środowiskowych.       Decyzja środowiskowa, w myśl ustawy z dnia z dnia...
21
Data publikacji 11/08/2014, 17:37
odory14-2W związku z sygnałami mieszkańców dotyczącymi występowania uciążliwości odorowych w okolicach Nowego Portu oraz Szadółek zwróciłem się do zakładu Port-Service Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku celem ustosunkowania się do zarzutów mieszkańców.   Uzyskałem...
85
Data publikacji 27/08/2014, 12:33
uciazliwosci-odorowe-w-gdansku-osowaW związku z przekazywanymi telefonicznie, w dniach 18.08. - 23.08.2014 r., informacjami dotyczącymi szczególnie silnej uciążliwości odorowej, generowanej przez nieznany czynnik środowiskowy, obejmującej obszar w rejonie Osowej i Barniewic, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku podjął...
92
Data publikacji 29/08/2014, 10:25
osawariaW związku z awarią w oczyszczalni ścieków w Swarzewie oraz awaryjnym zrzutem ścieków do Zatoki Puckiej Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku pobrał próbki wód odbiornika celem ustalenia wpływu zrzutu ścieków na stan czystości wód odbiornika. Próbki pobrano w strefie brzegowej zatoki tj...
31
więcej


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:
 

kontrolą przestrzegania prawa w korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze,

Państwowym Monitoringiem Środowiska,

przeciwdziałaniem poważnym awariom.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Inspektoratem kieruje:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zbigniew Macczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Raport 2012

 

UE RPO