Data publikacji 13/01/2014, 12:07
„Stop absurdom śmieciowym” Od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu...
1961
Data publikacji 02/12/2013, 11:47
lupki13 Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustanowił ww. obszar działalności jako priorytetowy w zakresie działań kontrolnych Inspektoratu począwszy od 2013 roku.  W tym celu powołał zarządzeniem z dnia Nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku specjalny zespół ds. przedmiotowej...
1387
Data publikacji 03/10/2014, 12:11
spalanie14 Jak co roku jesienią, wraz ze zbliżającym się okresem grzewczym powraca temat spalania śmieci w domowych piecach. Problem ten dotyczy zarówno osiedli domków jednorodzinnych w małych miejscowościach i na peryferiach miast jak i kamienic w ich centralnych dzielnicach. Bywa tak, że „zapobiegliwi”...
703
Data publikacji 19/03/2015, 13:56
tczew15 W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi uciążliwości odorowych występujących w rejonie Osiedla Staszica w Tczewie  Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.     Sprawa uciążliwych odorów, pojawiających się w okolicy...
57
Data publikacji 17/03/2015, 23:13
odor-gdy-15 W związku z kolejnymi sygnałami mieszkańców dotyczącymi występowania uciążliwości odorowych z portu w Gdyni oraz prowadzeniem akcji gaśniczej na hałdzie magazynowanej biomasy na terenie portu, zwróciłem się do Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. celem ustosunkowania się do powyższych...
55
Data publikacji 19/03/2015, 11:20
prtr15 Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku z art. 236 b. ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2013.1232 z późn. zm.), przypomina, że do dnia 31 marca 2015 r. prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności wymienionych w...
53
Data publikacji 26/03/2015, 13:39
awaria1 Poważna awaria - rozumie się przez nią zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub...
30
Data publikacji 19/02/2015, 14:51
dkontr15 W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził 578 kontroli w terenie, w tym 344 kontrole wynikające z planu pracy oraz 234 kontrole interwencyjne. Dodatkowo wykonano 951 kontroli w oparciu o dokumenty, polegających na weryfikacji otrzymywanych od przedsiębiorców wyników...
140
Data publikacji 24/02/2015, 09:41
ck-ripok15 W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził cykl kontrolny 13 gmin w województwie pomorskim w zakresie przestrzegania przez nie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w...
120

Strona główna.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:
 

kontrolą przestrzegania prawa w korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze ,

Państwowym Monitoringiem Środowiska ,

przeciwdziałaniem poważnym awariom.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Inspektoratem kieruje:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zbigniew Macczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.