Data publikacji 13/01/2014, 12:07
„Stop absurdom śmieciowym” Od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu...
1810
Data publikacji 02/12/2013, 11:47
lupki13 Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustanowił ww. obszar działalności jako priorytetowy w zakresie działań kontrolnych Inspektoratu począwszy od 2013 roku.  W tym celu powołał zarządzeniem z dnia Nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku specjalny zespół ds. przedmiotowej...
1301
Data publikacji 03/10/2014, 12:11
spalanie14 Jak co roku jesienią, wraz ze zbliżającym się okresem grzewczym powraca temat spalania śmieci w domowych piecach. Problem ten dotyczy zarówno osiedli domków jednorodzinnych w małych miejscowościach i na peryferiach miast jak i kamienic w ich centralnych dzielnicach. Bywa tak, że „zapobiegliwi”...
579
Data publikacji 04/03/2015, 16:41
oskom15 W dniu 25 lutego 2015 r. ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257), zastępujące obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 Nr 137 poz....
17
Data publikacji 05/03/2015, 09:44
pszok15 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 z późniejszymi zmianami) określa, iż organem zobowiązanym do utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów) jest wójt, burmistrz lub prezydent...
9
Data publikacji 19/02/2015, 08:14
kontrol     Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 ze zm.) do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i decyzji...
82
Data publikacji 19/02/2015, 13:02
odorygdy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że w miesiącach styczniu i lutym 2015 roku do WIOŚ wpłynęło kilka skarg dotyczących emisji odorów w okolicach portu w Gdyni.         Z ustaleń WIOŚ wynika, że emisja substancji złowonnych następuje w trakcie...
96
Data publikacji 19/02/2015, 14:51
dkontr15 W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził 578 kontroli w terenie, w tym 344 kontrole wynikające z planu pracy oraz 234 kontrole interwencyjne. Dodatkowo wykonano 951 kontroli w oparciu o dokumenty, polegających na weryfikacji otrzymywanych od przedsiębiorców wyników...
65
Data publikacji 24/02/2015, 09:41
ck-ripok15 W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził cykl kontrolny 13 gmin w województwie pomorskim w zakresie przestrzegania przez nie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w...
50

Strona główna.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:
 

kontrolą przestrzegania prawa w korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze ,

Państwowym Monitoringiem Środowiska ,

przeciwdziałaniem poważnym awariom.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Inspektoratem kieruje:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zbigniew Macczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.