Biulety Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacja dla osbób uprawnionych
Wykaz instalacji IPPC
Informacja dotycząca IPPC
Stan jakości powietrza
NFOŚiGW
Projekty finansowane z WFOŚiGW
Bezpieczne Pomorze
Jakośc powietrza w Polsce
porzadnepomorze.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
eko-bomby
Aktualności
Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji 13/01/2014, 12:07
„Stop absurdom śmieciowym” Od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu...
1208
Data publikacji 02/12/2013, 11:47
lupki13Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustanowił ww. obszar działalności jako priorytetowy w zakresie działań kontrolnych Inspektoratu począwszy od 2013 roku.  W tym celu powołał zarządzeniem z dnia Nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku specjalny zespół ds. przedmiotowej...
889
Data publikacji 08/08/2014, 09:05
szczel14Płyn zwrotny – mieszanina płynu szczelinującego o zmienionym składzie chemicznym (m. in. w wyniku ługowania szczelinowanych skał), zawierająca w szczególności drobiny skał, wody złożowe oraz roztwory użyte do zwiercania korków i oczyszczania otworu wiertniczego, która wydostaje się z otworu wiertniczego...
133
Data publikacji 18/09/2014, 13:39
sp2609  W dniu 26 września 2014 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku przy trakcie Św. Wojciecha 293 o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziałów Środowiska starostw powiatowych województwa pomorskiego....
37
Data publikacji 15/09/2014, 10:57
drzewa4Wśród pism napływający do Inspektoratu w Gdańsku często pojawiają się zapytania dot. wycinania drzew wzdłuż dróg publicznych.             Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, iż nie wydaje zezwoleń na wycięcie drzew przy drogach....
56
Data publikacji 16/09/2014, 09:32
zezwolenieW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi cofania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku wyjaśnia.   W zależności od przypadku właściwymi organami będą marszałek województwa, starosta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska....
33
Data publikacji 04/09/2014, 08:21
zmianapos  Informuję, że dnia 5 września 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw opublikowany w Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2014 r. pod pozycją 1101. Ustawa wprowadza m.in. w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001...
109
Data publikacji 09/09/2014, 13:06
fermyW związku z napływającymi do Inspektoratu zapytaniami dotyczącymi ferm drobiu, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowisku wyjaśnia, iż Inspekcja Ochrony Środowiska generalnie kontroluje duże fermy.       Termin „duże” oznacza instalacje do hodowli drobiu o więcej niż 40 000...
62
więcej


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:
 

kontrolą przestrzegania prawa w korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze,

Państwowym Monitoringiem Środowiska,

przeciwdziałaniem poważnym awariom.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Inspektoratem kieruje:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zbigniew Macczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Raport 2012

 

UE RPO