Biulety Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacja dla osbób uprawnionych
Wykaz instalacji IPPC
Informacja dotycząca IPPC
Stan jakości powietrza
NFOŚiGW
Projekty finansowane z WFOŚiGW
Bezpieczne Pomorze
Jakośc powietrza w Polsce
porzadnepomorze.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
eko-bomby
Aktualności
Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji 13/01/2014, 12:07
„Stop absurdom śmieciowym” Od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu...
1354
Data publikacji 02/12/2013, 11:47
lupki13Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustanowił ww. obszar działalności jako priorytetowy w zakresie działań kontrolnych Inspektoratu począwszy od 2013 roku.  W tym celu powołał zarządzeniem z dnia Nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku specjalny zespół ds. przedmiotowej...
985
Data publikacji 03/10/2014, 12:11
spalanie14Jak co roku jesienią, wraz ze zbliżającym się okresem grzewczym powraca temat spalania śmieci w domowych piecach. Problem ten dotyczy zarówno osiedli domków jednorodzinnych w małych miejscowościach i na peryferiach miast jak i kamienic w ich centralnych dzielnicach. Bywa tak, że „zapobiegliwi”...
138
Data publikacji 15/10/2014, 13:53
spr-odp14   Aby uniknąć posądzania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o represyjne działanie w stosunku do przedsiębiorców działających na terenie województwa pomorskiego informuję, że będę prowadził postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar...
77
Data publikacji 28/10/2014, 14:15
pz14Informuje, że w dniu 2 września 2014 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 roku, poz....
21
Data publikacji 28/10/2014, 11:52
decyzjeMinisterstwo Środowiska przypomina - 23 stycznia 2015 r. tracą ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z  14 grudnia 2012 r. o odpadach.         Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia...
18
Data publikacji 28/10/2014, 12:01
kposkW bieżącym roku WIOŚ w Gdańsku przeprowadził kontrole oczyszczalni ścieków w ramach ogólnokrajowych cykli kontrolnych: - „Ocena wykonania zadań KPOŚK przez aglomeracje ≥ 2000 RLM, które osiągnęły lub miały osiągnąć oczekiwany efekt do dnia 31.12.2015 r. – według stanu na dzień 31.12.2013 r.”, -...
23
Data publikacji 20/10/2014, 12:34
eko-odory14W związku z sygnałami mieszkańców dotyczącymi występowania uciążliwości odorowych z wysypiska w Łężycach zwróciłem się do zakładu Ekodolina Sp. z o.o. celem ustosunkowania się do zarzutów mieszkańców. Uzyskałem następujące wyjaśnienia:  
107
więcej


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:
 

kontrolą przestrzegania prawa w korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze,

Państwowym Monitoringiem Środowiska,

przeciwdziałaniem poważnym awariom.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Inspektoratem kieruje:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zbigniew Macczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Raport 2013

 

UE RPO