Biulety Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacja dla osbób uprawnionych
Wykaz instalacji IPPC
Informacja dotycząca IPPC
Stan jakości powietrza
NFOŚiGW
Projekty finansowane z WFOŚiGW
Bezpieczne Pomorze
Jakośc powietrza w Polsce
porzadnepomorze.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
eko-bomby
Aktualności
Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji 13/01/2014, 12:07
„Stop absurdom śmieciowym” Od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu...
1324
Data publikacji 02/12/2013, 11:47
lupki13Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustanowił ww. obszar działalności jako priorytetowy w zakresie działań kontrolnych Inspektoratu począwszy od 2013 roku.  W tym celu powołał zarządzeniem z dnia Nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku specjalny zespół ds. przedmiotowej...
960
Data publikacji 30/09/2014, 14:35
lupki2Zalecenie Komisji Europejskiej   ZALECENIE w sprawie podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego – rekomendacje skierowane do Państw Członkowskich UE; styczeń 2014 r. ...
86
Data publikacji 07/10/2014, 08:47
odp-szadW związku z sygnałami mieszkańców dotyczącymi występowania uciążliwości odorowych z wysypiska w Szadółkach zwróciłem się do zakładu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku celem ustosunkowania się do zarzutów mieszkańców. Uzyskałem następujące...
111
Data publikacji 08/10/2014, 13:30
osadyW związku z sygnałami mieszkańców województwa pomorskiego dotyczącymi nieprawidłowego postępowania z osadami ściekowymi oraz z odpadami powstającymi w wyniku przetwarzania odpadów powstających w trakcie poszukiwania gazu łupkowego, skierowałem następujące wystąpienie do eksploatatorów oczyszczalni...
74
Data publikacji 03/10/2014, 12:11
spalanie14Jak co roku jesienią, wraz ze zbliżającym się okresem grzewczym powraca temat spalania śmieci w domowych piecach. Problem ten dotyczy zarówno osiedli domków jednorodzinnych w małych miejscowościach i na peryferiach miast jak i kamienic w ich centralnych dzielnicach. Bywa tak, że „zapobiegliwi”...
98
Data publikacji 15/10/2014, 13:53
spr-odp14   Aby uniknąć posądzania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o represyjne działanie w stosunku do przedsiębiorców działających na terenie województwa pomorskiego informuję, że będę prowadził postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar...
50
Data publikacji 20/10/2014, 12:34
eko-odory14W związku z sygnałami mieszkańców dotyczącymi występowania uciążliwości odorowych z wysypiska w Łężycach zwróciłem się do zakładu Ekodolina Sp. z o.o. celem ustosunkowania się do zarzutów mieszkańców. Uzyskałem następujące wyjaśnienia:  
68
więcej


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:
 

kontrolą przestrzegania prawa w korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze,

Państwowym Monitoringiem Środowiska,

przeciwdziałaniem poważnym awariom.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Inspektoratem kieruje:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zbigniew Macczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Raport 2013

 

UE RPO