Biulety Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacja dla osbób uprawnionych
Wykaz instalacji IPPC
Informacja dotycząca IPPC
Stan jakości powietrza
NFOŚiGW
Projekty finansowane z WFOŚiGW
Bezpieczne Pomorze
Jakośc powietrza w Polsce
porzadnepomorze.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
eko-bomby
Aktualności
Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji 13/01/2014, 12:07
„Stop absurdom śmieciowym” Od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu...
1103
Data publikacji 02/12/2013, 11:47
lupki13Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustanowił ww. obszar działalności jako priorytetowy w zakresie działań kontrolnych Inspektoratu począwszy od 2013 roku.  W tym celu powołał zarządzeniem z dnia Nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku specjalny zespół ds. przedmiotowej...
804
Data publikacji 04/08/2014, 14:20
geo14     Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 1 sierpnia nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.       Niektóre ze zmian        Nowelizacja wprowadza jedną...
83
Data publikacji 08/08/2014, 09:05
szczel14Płyn zwrotny – mieszanina płynu szczelinującego o zmienionym składzie chemicznym (m. in. w wyniku ługowania szczelinowanych skał), zawierająca w szczególności drobiny skał, wody złożowe oraz roztwory użyte do zwiercania korków i oczyszczania otworu wiertniczego, która wydostaje się z otworu wiertniczego...
46
Data publikacji 11/08/2014, 17:37
odory14-2W związku z sygnałami mieszkańców dotyczącymi występowania uciążliwości odorowych w okolicach Nowego Portu oraz Szadółek zwróciłem się do zakładu Port-Service Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku celem ustosunkowania się do zarzutów mieszkańców.   Uzyskałem...
51
Data publikacji 29/07/2014, 11:26
noise14Hałas klasyfikowany jest jako „zanieczyszczenie” środowiska przyrodniczego, które charakteryzuje się mnogością źródeł i powszechnością występowania. Dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska przyrodniczego mają hałasy komunikacyjne, w tym hałas drogowy, lotniczy, kolejowy czy tramwajowy. Ponadto,...
137
Data publikacji 08/08/2014, 12:07
animals14W związku z napływającymi w ostatnim czasie interwencjami w sprawie zwierząt będących pod ochroną gatunkową oraz przetrzymywania zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, co następuje:   Inspekcja Ochrony Środowiska zajmuje...
48
Data publikacji 13/08/2014, 14:15
kury14W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi magazynowania obornika kurzego na terenie gminy Czarne, informuję o wynikach kontroli. Ustalono, że obornik będący przedmiotem skargi magazynowany jest na polach należących do kilku rolników. Po oględzinach wszystkich miejsc magazynowania obornika,...
45
więcej


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:
 

kontrolą przestrzegania prawa w korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze,

Państwowym Monitoringiem Środowiska,

przeciwdziałaniem poważnym awariom.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Inspektoratem kieruje:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zbigniew Macczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Raport 2012

 

UE RPO