Data publikacji 13/01/2014, 12:07
„Stop absurdom śmieciowym” Od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu...
1525
Data publikacji 27/11/2014, 18:08
salvador14 Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. wydanych zezwoleń na przywóz odpadów z Salwadoru do Polski   Źródło: www.gios.gov.pl
140
Data publikacji 08/12/2014, 12:56
salvador14-1 70 ton niebezpiecznych odpadów z Salwadoru nie będzie unieszkodliwionych w zakładzie przetwarzania w Dąbrowie Górniczej - poinformował minister środowiska Maciej Grabowski. Śmieci zostaną cofnięte do Salwadoru bądź trafią do innego państwa UE.     Po rozmowie z wiceministrem środowiska, Januszem...
89
Data publikacji 02/12/2013, 11:47
lupki13 Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustanowił ww. obszar działalności jako priorytetowy w zakresie działań kontrolnych Inspektoratu począwszy od 2013 roku.  W tym celu powołał zarządzeniem z dnia Nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku specjalny zespół ds. przedmiotowej...
1134
Data publikacji 22/12/2014, 12:20
gminy14 W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził cykl kontrolny 13 Gmin w Województwie Pomorskim w zakresie przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.       I. W ramach cyklu...
10
Data publikacji 03/10/2014, 12:11
spalanie14 Jak co roku jesienią, wraz ze zbliżającym się okresem grzewczym powraca temat spalania śmieci w domowych piecach. Problem ten dotyczy zarówno osiedli domków jednorodzinnych w małych miejscowościach i na peryferiach miast jak i kamienic w ich centralnych dzielnicach. Bywa tak, że „zapobiegliwi”...
342
Data publikacji 15/10/2014, 13:53
spr-odp14    Aby uniknąć posądzania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o represyjne działanie w stosunku do przedsiębiorców działających na terenie województwa pomorskiego informuję, że będę prowadził postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar...
291
Data publikacji 06/12/2014, 11:56
sonda14     Większość Polaków pozytywnie ocenia stan środowiska naturalnego i uważa, że jego ochrona zależy od każdego z nas. Przejawia się to w codziennych proekologicznych działaniach, choćby w regularnym segregowaniu śmieci, korzystaniu z toreb wielokrotnego użytku czy oszczędzaniu wody i...
71
Data publikacji 17/12/2014, 12:10
ripok14 W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził cykl kontrolny 14 Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ujętych w „Planie Gospodarki Odpadami dla województwa pomorskiego 2018”. Zakłady te składają się z jednej lub więcej instalacji służących do...
42


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:
 

kontrolą przestrzegania prawa w korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze ,

Państwowym Monitoringiem Środowiska ,

przeciwdziałaniem poważnym awariom.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Inspektoratem kieruje:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zbigniew Macczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.