Biulety Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacja dla osbób uprawnionych
Wykaz instalacji IPPC
Informacja dotycząca IPPC
Stan jakości powietrza
NFOŚiGW
Projekty finansowane z WFOŚiGW
Bezpieczne Pomorze
Jakośc powietrza w Polsce
porzadnepomorze.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
eko-bomby
Niebieski Atmoludek
Aktualności
Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji 13/01/2014, 12:07
„Stop absurdom śmieciowym” Od 1 lipca 2013 r. gminy przejęły od mieszkańców obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. W zamian każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz gminy opłaty z tytułu...
1444
Data publikacji 27/11/2014, 18:08
salvador14Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dot. wydanych zezwoleń na przywóz odpadów z Salwadoru do Polski   Źródło: www.gios.gov.pl
32
Data publikacji 02/12/2013, 11:47
lupki13Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustanowił ww. obszar działalności jako priorytetowy w zakresie działań kontrolnych Inspektoratu począwszy od 2013 roku.  W tym celu powołał zarządzeniem z dnia Nr 11/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku specjalny zespół ds. przedmiotowej...
1073
Data publikacji 25/11/2014, 12:51
pem14-1   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, zgodnie z ustawą: Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r poz 1232), od 2005 roku dokonuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.      Na pole...
73
Data publikacji 03/10/2014, 12:11
spalanie14Jak co roku jesienią, wraz ze zbliżającym się okresem grzewczym powraca temat spalania śmieci w domowych piecach. Problem ten dotyczy zarówno osiedli domków jednorodzinnych w małych miejscowościach i na peryferiach miast jak i kamienic w ich centralnych dzielnicach. Bywa tak, że „zapobiegliwi”...
252
Data publikacji 15/10/2014, 13:53
spr-odp14   Aby uniknąć posądzania Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o represyjne działanie w stosunku do przedsiębiorców działających na terenie województwa pomorskiego informuję, że będę prowadził postępowania administracyjne w przedmiocie nałożenia kar...
193
Data publikacji 28/10/2014, 11:52
decyzjeMinisterstwo Środowiska przypomina - 23 stycznia 2015 r. tracą ważność decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z  14 grudnia 2012 r. o odpadach.         Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia...
141
Data publikacji 15/11/2014, 12:31
ordery14 W dniu 18 listopada 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku odbyło się spotkanie pracowników inspekcji ochrony środowiska z Wojewodą Pomorskim Ryszardem Stachurskim.    W czasie spotkania Pan Wojewoda uhonorował pracowników inspektoratu...
98
Data publikacji 03/11/2014, 08:39
smieci2W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897) na Inspekcję Ochrony Środowiska nałożone zostały dodatkowe zadania kontrolne. Tym samym wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska...
109
więcej


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

 

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:
 

kontrolą przestrzegania prawa w korzystaniu ze środowiska przez podmioty gospodarcze,

Państwowym Monitoringiem Środowiska,

przeciwdziałaniem poważnym awariom.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Inspektoratem kieruje:
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Zbigniew Macczak

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

będąc jednostką budżetową działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie i zajmuje się:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest rządową administracją zespoloną Wojewody Pomorskiego.

 

Raport 2013

 

UE RPO