Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku i jego Delegatury z siedzibą w Słupsku, pomocy prawnej w zakresie prawa obowiązującego w jednostkach sektora finansów publicznych, realizującego rządowe zadania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz badaniu stanu środowiska, w okresie od 2.01.- 31.12.2016r.

Poniżej załączono wszystkie wymagane do niniejszego postepowania dokumenty.

W dniu 29 grudnia 2015 roku opublikowano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. Zaproszenie do złożenia oferty

2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - projekt umowy

5. Zawiadomienie o wyborze oferty