Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

 

 Osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny

  1. Efektem rzeczowym monitoringu wód przybrzeżnych i przejściowych Bałtyku jest pozyskanie zbioru danych z wykonanych, w ilości około 2235 pomiarów i analiz oraz wykonanie na tej bazie sprawozdania z realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Analizie podlegały wskaźniki biologiczne oraz fizykochemiczne.
  2. Efektem ekologicznym monitoringu wód  przybrzeżnych i przejściowych Bałtyku jest dokonanie, zgodnej z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, oceny stanu chemicznego i wstępnej oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód. Ujednolicony w skali kraju i Europy sposób oceny jakości wód pozwoli na rozpowszechnienie informacji o środowisku w tym zakresie oraz na przygotowanie wstępnych założeń do programów działań mających na celu uzyskanie założonego, dobrego stanu powierzchniowych wód przybrzeżnych i przejściowych Bałtyku.

 Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia: „Monitoring wód przybrzeżnych i przejściowych realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku"

nfosigw trnsp

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok