Znak sprawy WA.273.1.8.2016

ZAPROSZENIE
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę gazów technicznych i specjalnych oraz dzierżawę butli do Laboratorium WIOŚ w Gdańsku w roku 2016. Wszystkie dokumenty związane z zapytaniem znajdują się do pobrania poniżej.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz ofertowy wykonawcy (*.docx)

2. Formularz oświadczenia wykonawcy (*.docx)

3. Formularz cenowy (*.docx) oraz wrsja do druku (*.pdf)

4. Wzór umowy (*.pdf)

W dniu 30 marca 2016r. opublikowano zawiadamienie o wyborze oferty (*.pdf)