Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku        logo wios
 

 

MONITORING ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM PROWADZONY PRZEZ WIOŚ W GDAŃSKU W ROKU 2015

 

  Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, działając przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jako wykonawca na terenie województwa pomorskiego zadań określonych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie regionalnego monitoringu środowiska w roku 2015 wykonał badania w zakresie zgodnym z Wojewódzkim Programem Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem wykonanych badań jest dostarczenie społeczeństwu, w tym administracji i inwestorom, wiarygodnej informacji o stanie poszczególnych komponentów środowiska na terenie naszego województwa.

W ramach tego zadania Laboratorium WIOŚ zostało również doposażone w następujący sprzęt służący pobieraniu próbek oraz wykonywaniu analiz chemicznych i fizykochemicznych:

 

- wieloparametrowy miernik jakości wody,
- silnik spalinowy do łodzi,
- samochód z izotermą do transportu próbek wody.

 

a pracownicy WIOŚ wzięli udział w szkoleniach związanych z podwyższaniem swoich umiejętności w zakresie wykonywania analiz oraz doskonaleniem jakości badań.

 

 

KOSZT KWALIFIKOWANY: 4 485 862 ZŁ

DOTACJA WFOŚIGW: 600 000 ZŁ

wfos2

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok