Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE

w ramach Regionalnego Programu Opracyjnego dla Województwa Pomorskiego

na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.

ue rpo main

Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA.

Lp. Nazwa funduszu
współfinansującego
Koszt całkowity
projektu [zł]
Nr i data podpisania
umowy/porozumienia
Opis projektu
1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- RPO 8052286,03 UDA-RPPM.05.03.00-00-002-A/09-00 z dnia 30 listopada 2009r.

Zakup wyposażenia dla jednostek WIOŚ i WIW z terenu województwa pomorskiego w celu wzmocnienia współpracy w ramach Regionalnego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa.

Lp. Nazwa funduszu
współfinansującego
Koszt całkowity
projektu [zł]
Nr i data podpisania
umowy/porozumienia
Opis projektu
2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- RPO 3207510,00 UDA-RPPM.07.02.00-00-032/10-00 z dnia 23 grudnia 2010r. Opis