Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

  

  

Dostawy, usługi i roboty budowlane o wartościw przedziale 60 001 – 126 747 zł netto realizowane na podstawie Zarządzeniem nr 14/2014 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

  

Postępowania prezentowane są latami w kolejności chronologicznej w zestawieniu poniżej:

 rok 2015

rok 2016