Laboratorium WIOŚ w Gdańsku

jest akredytowane

w Polskim

Centrum

Akredytacji

(PCA)

pca numer w

 i posiada certyfikat AB794

 

pca2015

Zakres akredytacji