W badaniu prób typowych Laboratorium stosuje metody standardowe:

  • polskie (PN),
  • międzynarodowe (ISO),
  • europejskie (EN),

ewentualnie procedury oparte na tych normach.metody badawcze

Metody stosowane w Laboratorium poddane zostały procesowi walidacji.

Zapewnia to wybór odpowiedniej metody do określonego badania.

Systematyczna kontrola jakości z zastosowaniem certyfikowanych wzorców zapewnia wiarygodność wyników.

Laboratorium uczestniczy w między-laboratoryjnych badaniach porównawczych uzyskując wyniki potwierdzające kompetencje.

Stosowane metody badawcze są referencyjnymi, wskazywanymi przez

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

jako zalecane do badań stanu i zanieczyszczenia środowiska.