Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W dniu 25 października 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet" (Dz. U. 2015 poz. 1584). Określa ono zakres, sposób i tryb zbierania danych w systemie informatycznym Ekoinfonet należącym do Inspekcji Ochrony Środowiska.

ekoinfo
Szeroki jest zakres danych zbieranych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Obejmuje on dane określone w wieloletnich programach państwowego monitoringu środowiska m.in.: badania i oceny stanu środowiska w zakresie osadów dennych w rzekach i jeziorach, monitoringu wybranych gatunków ptaków, roślin i zwierząt innych niż ptaki, wybranych siedlisk przyrodniczych, chemizmu gleb ornych.


W zakresie działań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska są dane, których zakres obejmuje badania i oceny stanu środowiska w zakresie jakości powietrza, jakości wód powierzchniowych, poziomu pól elektromagnetycznych, stanu akustycznego środowiska a także informacje dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska wyszczególniając: kontrolę podmiotów korzystających ze środowiska, ilość pobranej wody powierzchniowej i podziemnej, ilość stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, przekroczenia obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferu odpadów, przestrzegania przepisów przez zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.


Wszystkie informacje znajdujące się w Ekoinfonecie udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej w zależności od tego kto zbiera i przekazuje dane do systemu. W myśl powyższych informacji może to być Główny Inspektor Ochrony Środowiska albo Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.


Wniosek musi spełniać wymagania określone w art. 63 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Tym samym powinien zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres oraz zawierać żądanie, jakiej informacji wniosek dotyczy.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok