Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku wraz z Delegaturą w Słupsku przeprowadził w 2015 roku badania wód podziemnych pochodzących z 34 punktów pomiarowych w ramach monitoringu wód podziemnych, który jako element Państwowego Monitoringu Środowiska, ma na celu dostarczanie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmiany oraz sygnalizowanie zagrożeń. Zakres i częstotliwość badań wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 Nr. 258, poz. 1550). Ocenę jakości wód wykonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85).

 

mapka1

Rys. Punkty pomiarowe wód podziemnych badane przez WIOŚ w Gdańsku w 2015 roku.

 

W trakcie wyznaczania klas jakości wody podziemnej w punktach monitoringowych uwzględniono następujące elementy fizykochemiczne:

  • ogólne - odczyn, ogólny węgiel organiczny, przewodność w 20°C, temperatura, tlen rozpuszczony,
  • nieorganiczne - amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny, bar, bor, chlorki, chrom ogólny, cyjanki wolne, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, magnez ogólny, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, wapń ogólny, wodorowęglany, żelazo,
  • organiczne - fenole(indeks fenolowy), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Analiza uzyskanych wyników w przekrojach pomiarowych, pozwoliła zakwalifikować wody podziemne do poszczególnych klas jakości. W pięciostopniowej skali jakości wód podziemnych w 22 punktach pomiarowych (64,7% punktów) wody osiągnęły II klasę – wody dobrej jakości, w 8 punktach (23,5 % punktów) III klasę – wody zadowalającej jakości, a w 4 punktach wody zaklasyfikowano do IV klasy (11,8% punktów) – wody niezadowalającej jakości.

 

klasyfikacja

 

Wody osiągające klasy I-III określane są jako posiadające dobry stan chemiczny czyli pośród badanych wód podziemnych dominują wody reprezentujące dobry stan chemiczny co konkretnie dotyczyło wód pobranych z 30 otworów pomiarowych - 88,2% ogółu przekrojów. Słabą jakością wód odznaczyły się wody z 4 przekrojów - 11,8% ogółu przekrojów. Przyczyną obniżenia klasyfikacji badanych wód był: amoniak, żelazo, bor, fluorki.

 

ocena

Tab. Klasyfikacja wód podziemnych badanych w 2015 przez WIOŚ w Gdańsku

Lp. Miejscowość/ Nazwa ujęcia Stratygrafia Głębokość (m)/ Zwierciadło Nr JCWPd Rodzaj zwierciadła Wskaźniki w granicach stężeń:

Azotany

mgNO3/l

Klasyfikacja

w przekroju

Ocena stanu chemicznego

III klasy

jakości

IV klasy

jakości

V klasy jakości
1. GNIEW – UJĘCIE PARKOWE K-4 Ol-Cr 94 31 N

amoniak, chlorki, wodorowęglany, żelazo

- - <1 III DOBRY
2. PELPLIN – UJĘCIE KOMUNALNE 1A Q 106,4 30 N wodorowęglany, żelazo amoniak - <1 IV SŁABY
3. KARTUZY – WODOCIĄG MIEJSKI 2A Q 123 13 N żelazo - - <1 III DOBRY
4. STAROGARD GDAŃSKI – UJĘCIE MIEJSKIE „WIERZYCA” 3A Q 38 30 N amoniak, żelazo - - <1 III DOBRY
5. TCZEW – UJĘCIE MIEJSKIE MOTŁAWA 9 Trol 72 15 N amoniak fluorki - <1 IV SŁABY
6. SZTUM – UJĘCIE MIEJSKIE 8 Tr 139 32 N amoniak, fosforany, wodorowęglany, żelazo - - <1 III DOBRY
7. SZTUM – UJĘCIE MIEJSKIE 5A Q 43 32 N wodorowęglany amoniak, żelazo - <1 IV SŁABY
8. KWIDZYN – UJĘCIE MIEJSKIE SPORTOWA K-V Trpc 146 32 N amoniak, wodorowęglany, żelazo bor, fluorki - <1 IV SŁABY
9. PRABUTY – UJĘCIE MIEJSKIE 4 Q 48,5 32 N mangan, wapń ogólny, żelazo - - <1 III DOBRY
10. DZIERZGOŃ – UJĘCIE MIEJSKIE IV Trpc 110 19 N - - - <1 II DOBRY
11. CHOJNICE – UJĘCIE MIEJSKIE PLAC PIASTOWSKI III A Q-Tr 100 37 N - - - <1 II DOBRY
12. FUNKA – UJĘCIE MIEJSKIE FUNKA VIII Trol 175 29 N - - - <1 II DOBRY
13. CZŁUCHÓW – UJĘCIE MIEJSKIE VI-1 Q 55 28 N wapń ogólny - - 1,3 III DOBRY
14. DEBRZNO – UJĘCIE GMINNE V Trol 145 28 N - - - <1 II DOBRY
15. CZERSK – UJĘCIE MIEJSKIE 1 Q 45 37 N - - - <1 II DOBRY
16. PRZECHLEWO – WODOCIĄG WIEJSKI 2 Trm 110 37 N wapń ogólny - - <1 III DOBRY
17. CZARNE – UJĘCIE MIEJSKIE 2 Q 75 28 N - - - <1 II DOBRY
18. MIASTKO – UJĘCIE MIEJSKIE 9 Q 55 10 N - - - <1 II DOBRY
19. KĘPICE – UJĘCIE MIEJSKIE 2 Q 29,5 10 S - - - 3,9 II DOBRY
20. CZYMANOWO – UJĘCIE WIEJSKIE 1 Q 48 13 N - - - <1 II DOBRY
21. DĘBINA – UJĘCIE WIEJSKIE 7/98 Tr 52 11 N - - - <1 II DOBRY
22. JANOWICE – UJĘCIE WIEJSKIE 1 Q 55 11 N - - - <1 II DOBRY
23. MAŁKOWO – UJĘCIE MIEJSKIE 3 Q 52 13 N - - - <1 II DOBRY
24. STARZYNO – WODOCIĄG LOKALNY 2 Tr 86 13 N - - - <1 II DOBRY
25. PRZYWIDZ – WODOCIĄG LOKALNY 2 Q 102 30 N - - - <1 II DOBRY
26. CEWICE – UJĘCIE WIEJSKIE 2 Q 65 11 N - - - <1 II DOBRY
27. CHOCZEWO – UJĘCIE WIEJSKIE 2 Q-Tr 55 13 N - - - <1 II DOBRY
28. CZARNA DĄBRÓWKA – WODOCIĄG WIEJSKI 3 Q 84,5 11 N - - - <1 II DOBRY
29. KALISKA – UJĘCIE WIEJSKIE 2 Q 42 30 N - - - <1 II DOBRY
30. MACHOWINO – UJĘCIE WIEJSKIE 1 Q 80 11 N - - - <1 II DOBRY
31. STARE POLASZKI – WODOCIĄG WIEJSKI 2 Q 112 30 N żelazo - - <1 III DOBRY
32. STRZEBIELINO – UJĘCIE WIEJSKIE 3 Q 4,5 13 S - - - <1 II DOBRY
33. SUCHY DWÓR – WODOCIĄG WIEJSKI 1 Trol 152,5 13 N - - - <1 II DOBRY
34. ŻELAZO – UJĘCIE WIEJSKIE SW-2 Q 37 11 N - - - 1,4 II DOBRY

Rodzaj zwierciadła N-napięte, S – swobodne

Stratygrafia: Q-czwartorzęd, Tr - Neogen, Paleogen, Trol – Oligocen, Trm – Miocen, Trpc – Paleocen,
Cr - kreda

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok