WIOŚ wykonuje na terenie województwa pomorskiego zadania, wynikające z założeń

Państwowego Monitoringu Środowiska.


Wydział Monitoringu, WIOŚ w Gdańsku

korzystając z Laboratorium WIOŚ opracowują oceny i raporty

na terenie województwa pomorskiego w zakresie:

monitoringu powietrza
monitoring
monitoringu źródłowych wód powierzchniowych:

- rzek     - jezior
 
monitoringu wód podziemnych

monitoringu hałasu

monitoringu pól elektromagnetycznych


Oceny, raporty i komunikaty o stanie poszczególnych elementów środowiska w ostatnich latach, opublikowane są na stronie internetowej w części "Informacje o stanie środowiska" lub dostępne w siedzibie WIOŚ, zgodnie z zasadami powszechnego dostępu do informacji o środowisku.

W latach 2016 - 2020 badania na terenie województwa pomorskiego prowadzone są zgodnie z

Wojewódzkim Programem Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020.