Instytucją właściwą do rozpatrywania, interwencji i prowadzenia postepowań w sprawach dotyczących niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin jest:

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Gdańsku

lub odpowiedni oddział terenowy Inspektoratu.

 

Kontakt do w/w organów przez strony BIP z aktualnymi adresami i elektronicznymi skrzynkami podawczymi.