Od dnia 1 stycznia 2019 r. zgłoszenia istotnego zanieczyszczenia środowiska

lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami będzie można dokonać:

tel alarmowy 2019