Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia informacji o środowisku. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji wniosku. Każdy posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, drogą pocztową lub elektronicznie pod adresem sekretariat@gdansk.wios.gov.pl. Skargi na niewłaściwe przetwarzanie danych należy kierować do Urzędu Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt Świetego Wojciecha 293D, 80-001 Gdańsk Lipce.

 
Adres e-mail wnioskującego:
Pole wymagane
*
Określenie: czego dotyczy wniosek:
Pole wymagane
*
Forma przekazania informacji i rozliczenia finansowego:
Pole wymagane
*
dodatkowe informacje:
Pole wymagane
*

Informacja do wniosku

 

Po otrzymaniu przez nas wniosku, naliczona zostanie opłata a informacja o jej wysokości zostanie przekazana na adres e-mail wskazany we wniosku. Po otrzymaniu tej informacji prosimy wnioskodawców o przekazanie naliczonej kwoty na nasze konto: 98 1010 1140 0151 8922 3100 0000 w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wysokości opłaty, z dopiskiem celu przelewanej kwoty lub zwrotną informację o anulowaniu wniosku.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować: nwm@gdansk.wios.gov.pl lub telefonicznie: 587659550

Zasady naliczania opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.