Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia informacji o środowisku. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji wniosku. Każdy posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, drogą pocztową lub elektronicznie pod adresem sekretariat@gdansk.wios.gov.pl. Skargi na niewłaściwe przetwarzanie danych należy kierować do Urzędu Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trakt Świetego Wojciecha 293D, 80-001 Gdańsk Lipce.

 
Adres e-mail wnioskującego:
Pole wymagane
*
miejsce, którego dotyczy wniosek:
Pole wymagane
*
dla następujących zanieczyszczeń:
Pole wymagane
*
Inne zanieczyszczenia:
Forma przekazania informacji i rozliczenia finansowego:
Pole wymagane
*
dodatkowe informacje:
Pole wymagane
*

Informacja do wniosku o tło

 * - Za każdą udzieloną informację pobierana jest opłata - 5,00 zł plus koszt przesłania zwykłym listem - 2,60 zł.
** - Za każdą udzieloną informację pocztą elektroniczną, pobierana jest opłata - 5,00 zł.

Nr konta 98 1010 1140 0151 8922 3100 0000
Opłate należy uiścić w terminie 14 dni.
W przypadku gdy jeden podmiot występujący złoży jednocześnie wnioski dla kilku lokalizacji, należną opłatę nalicza się wg. wzoru:
L x 5,00zł + 2,60zł = kwota do zapłaty gdzie L - to ilość lokalizacji.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować: nwm@gdansk.wios.gov.pl lub telefonicznie: 587659552

Zasady naliczania opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.