Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

Laboratorium wykonuje badania i pomiary stanu czystości środowiska oraz emisji zanieczyszczeń do wód, powietrza, gruntów.

Szczegółowy zakres akredytowanych analiz i pomiarów dostępny jest w dziale Akredytacja
lub na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

dzialalnosc laboratorium

Edukacja

  1. Organizacja seminariów z zakresu badań monitoringowych
  2. Prezentacje referencyjnych metod i technik badań i pomiarów środowiskowych (fizycznych, chemicznych, biologicznych)
  3. Organizacja praktyk i stażów zawodowych dla młodzieży
  4. Współpraca z lokalnymi inicjatywami społecznymi w zakresie lokalnej diagnostyki stanu środowiska