Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Laboratorium

Metody badawcze stosowane przez laboratorium są zgodne z normami polskimi lub z metodami zalecanymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Badania wykonywane są w zakresie wskaźników fizyko chemicznych i biologicznych.

 Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji certyfikat AB794.

  

Adresy:

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

w Gdańsku

80-001 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 293

 lab gda 
 

Zespół Słupsk

76-200 Słupsk

ul. Kniaziewicza 30