Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

 • Spektrometry absorpcji atomowej,
 • chromatografy gazowe w tym z detekcją masową,
 • chromatografy cieczowe,
 • analizatory zawartości węgla w próbkach ciekłych i stałych,
 • analizator zawartości siarki w paliwach naftowych ciężkich,
 • analizatory form mineralnych azotu,
 • wagi analityczne i specjalne,
 • zastawy mikroskopów do badań hydrobiologicznych,
 • zastawy spektrofotometrów do oznaczeń kolorymetrycznych,
 • piece do spalań materiału organicznego.

Liczny osprzęt do:wyposazenie

 • przygotowania próbek analitycznych,
 • poborów różnorodnych próbek pierwotnych w środowisku,
 • do wykonywania pomiarów bezpośrednich w terenie.