Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Dnia 28 listopada 2017 roku w Sali Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego województwa pomorskiego na temat Państwowego Monitoringu Środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi oraz nowego Prawa wodnego. Organizatorem był Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przy współpracy z Departamentem Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

1 wojewoda

Spotkanie otworzył Pan Mariusz Łuczyk Wicewojewoda Pomorski, podkreślając ważność tematu spotkania.

2 pwi

Następnie Pani dr inż. Edyta Witka Jeżewska Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przywitała uczestników i przybliżyła problematykę szkolenia. Moderatorem spotkania był Pan Radosław Rzepecki Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

3 zpwi

4 nwi

Pierwszy wykład wygłosił Pan Jarosław Stańczyk Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tematem prezentacji były zagadnienia dotyczące nowego Prawa wodnego w szczególności kompetencje gmin oraz Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska.

5 wm1

Kolejny temat dotyczył jakości i monitoringu powietrza w województwie pomorskim. Zagadnienia przedstawione przez Panią Beatę Kujawską Specjalistę Wydziału Monitoringu WIOŚ, dotyczyły głównie interpretacji wyników oraz rozkładu stężeń pyłu zawieszonego PM 10 i benzo(a)pirenu w powietrzu w ostatnim roku.

6 wm2

Pani Iwona Naumowicz Specjalista Wydziału Monitoringu WIOŚ w trakcie swojego wystąpienia przybliżyła uczestnikom metody monitoringu wód w województwie pomorskim. Zaprezentowała między innymi wyniki porównawcze z poprzednich lat i po zmianach przepisów.

7 umwp

Po przerwie Pan Tadeusz Styn Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego omówił nowe rozporządzenie w sprawie składowania odpadów ulegających biodegradacji oraz zmiany w ustawie o odpadach.

8 wi

Ostatnie wystąpienie należało do Pani Anny Kulig - Priebe Starszego Specjalisty Wydziału Inspekcji WIOŚ. Tematem prezentacji było podsumowanie kontroli gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku. Przedstawione wyniki obejmowały między innymi osiągnięte przez gminy poziomy odzysku i recyklingu oraz ocenę organizacji Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

9 crowd

Po krótkiej dyskusji spotkanie podsumowała Pani dr inż. Edyta Witka Jeżewska Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, dziękując uczestnikom za udział. Poinformowała również o możliwości pozyskania materiałów ze szkolenia, które będą dostępne na stronie internetowej WIOŚ. Zaprosiła również do spotkań zorganizowanych grup z gmin w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Do pobrania prezentacje ze spotkania.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok