Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Dnia 18.04.2018 studenci Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością z Akademii Morskiej w Gdyni uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Studentów przywitał Pan Radosław Rzepecki - Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W trakcie prezentacji studenci mieli okazję dowiedzieć się pokrótce o głównych działań WIOŚ do których należy prowadzenie monitoringu środowiska, przeciwdziałanie poważnym awariom oraz kontrolowanie podmiotów korzystających z zasobów naturalnych mających wpływ na środowisko.

Kolejna prezentacja dotyczyła monitoringu jakości powietrza. Zagadnienia omówiła Pani Beata Kujawska – p.o. Naczelnika Wydziału Monitoringu. Pani Kujawska opowiedziała o sposobach pomiarów powietrza, stacjach pomiarowych zanieczyszczenia powietrza oraz aparaturze, która jest wewnątrz nich. Ponadto pokazała jak można monitorować jakość powietrza na co dzień, poprzez strony internetowe i aplikacje. Zwróciła również uwagę na częsty problem nieprawidłowego prezentowania danych polegający na stosowaniu i podawaniu do informacji publicznej stężeń pyłów przedstawianych jako wyliczone stężenie średniogodzinowe, nie zaś średniodobowe.

Kolejna prezentacja dotyczyła monitoringu jakości wód powierzchniowych i prezentowana była przez Panią Iwonę Naumowicz - Specjalistę Wydziału Monitoringu. Studenci dowiedzieli się m.in. jak planowany jest Państwowy Monitoring Środowiska w zakresie wód oraz jak dokonuje się oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Końcowym punktem wizyty studentów w WIOŚ było zapoznanie z funkcjonowaniem laboratorium przez Pana Ryszarda Potrykusa - kierownika laboratorium. Oprowadził studentów po zakątkach laboratorium, opowiadając o aparaturze, która się tam znajduję, a także o badaniach, które są wykonywane.

1

2

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok