rgosp  

W ramach działań prośrodowiskowych i promowanej przez resort rolnictwa koncepcji zrównoważonego rozwoju zainicjowana została ogólnokrajowa kampania informacyjna pn.: "Racjonalna gospodarka nawozami".

Celem działań skierowanych do rolników jest informowanie, jaki wpływ ma prowadzona przez nich gospodarka nawozami na opłacalność produkcji rolniczej i środowisko naturalne.

Więcej informacji na temat kampanii znajdą Państwo na stronie organizatorów: http://iung.pl/dpr/