Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Hałda fosfogipsu w Wiślince* została odpowiednio zabezpieczona i spełnia normy środowiskowe. Wykonany na polecenie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka zgodnie z rekomendacją dr Andrzeja Jagusiewicza, Przegląd Ekologiczny opublikowany 14 maja br. potwierdza ubiegłoroczne, pozytywne wyniki badań dot. poziomu fosforu w Bałtyku.

2

,,Ubiegłoroczne badania Wiślinki oraz wykonany Przegląd Ekologiczny to tylko część działań realizowanych przez GIOŚ na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego i poprawy stanu środowiska ujścia Wisły i Bałtyku. Ich stan ulega w ostatnich latach systematycznej poprawie. Jest to także efekt stałego monitoringu stanu środowiska i skutecznego współdziałania z innymi organami administracyjnymi, kontrolnymi i organizacjami społecznymi” – powiedział dr Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Jak wynika z opublikowanego Przeglądu Ekologicznego hałda jest odpowiednio zabezpieczona i spełnia wymagane normy środowiskowe. Wokół niej funkcjonuje system zabezpieczeń, na który składają się m.in. naturalna roślinność, zbiornik retencyjny oraz rowy opaskowe. Gromadzona w nich woda jest ponownie pompowana na hałdę, dzięki czemu znajduje się w obiegu zamkniętym. Co ważne, poziom wody zmniejsza się, co poprawia stabilność hałdy i ogranicza ilość fosforu dostającego się do ujścia Martwej Wisły.

W obszarze hałdy wykonano 12 otworów służących do regularnych badań jakości wód podziemnych. Sytuacja jest więc stabilna i na bieżąco monitorowana przez wojewódzką jednostkę GIOŚ.

4

W ubiegłbym roku polskie oraz fińskie służby ochrony środowiska podjęły wspólną decyzję dot. analizy stanu wód Martwej Wisły. Celem analizy było określenie szczelności hałdy oraz ustalenie ogólnego stanu środowiska wodnego w tym rejonie, w tym ewentualnej migracji fosforu do Bałtyku. Wyniki badań zarówno polskich jak i fińskich ekspertów okazały się być bardzo zbliżone. Obie strony stwierdziły, że ilości fosforu mieszczą się w normach i nie zagrażają środowisku naturalnemu. Aby potwierdzić otrzymane wyniki Główny Inspektor Ochrony Środowiska dr Andrzej Jagusiewicz zwrócił się do Marszałka Województwa
Pomorskiego o zobowiązanie właściciela hałdy do dokonania tzw. Przeglądu Ekologicznego, którego celem było jednoznacznie określenie wpływu instalacji na środowisko.

Najnowszy Przegląd Ekologiczny potwierdził zeszłoroczne badania. Autorzy podkreślili, że hałda jest odpowiednio zabezpieczona i spełnia wymogi ochrony środowiska.

Treść Przeglądu została również przedstawiona członkom grupy Helcom-Land**, którzy tego samego dnia zostali zaproszeni na wizytę w zakładach oraz wizję lokalną samej hałdy.

3

Background
*Składowisko odpadów w Wiślince powstało na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego wieku. Lokalizacja oraz warunki funkcjonowania były zgodne z obowiązującymi normami prawa, decyzjami administracyjnymi i regulacjami. W 2008 eksploatacja składowiska została zakończona, a w 2009 roku rozpoczął się proces rekultywacji hałdy.
**Helcom-Land, działający w ramach Komisji Helsińskiej to międzynarodowa organizacja zajmująca się monitorowaniem oraz ochroną środowiska naturalnego Bałtyku.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok