Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi nielegalnego składowania odpadów oraz w  trosce o dobro mieszkańców i środowiska, informujemy o  obowiązkach dotyczących składowania i magazynowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

P3230021

Zgodnie z art.26 ustawy o odpadach (tj.Dz.U. z 2016 r poz. 1987 ze zm.) do usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych na ten cel, zobowiązany jest ich posiadacz czyli podmiot na  którego terenie odpady się znajdują.

W przypadku każdego rodzaju odpadów, według art. 26 (tj.Dz.U. z 2016 r. poz.1987 ze zm.) ustawy o odpadach, prezydent, burmistrz lub wójt, ma możliwość zobowiązania posiadacza odpadów do ich usunięcia w przypadku składowania czy magazynowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych, wydając decyzję administracyjną. Określa się w niej rodzaj odpadów oraz termin i sposób usunięcia ich. W przypadku nie zastosowania się do decyzji, odpady są usuwane przez gminę, na koszt posiadacza odpadów.

W przypadku terenów zamkniętych zdefiniowanych w art. 3 pkt.40 ustawy Prawo ochrony środowiska lub będących we władaniu gminy, decyzję nakazującą usunięcie opadów wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W związku z powyższym, w większości przypadków nielegalnego składowania lub magazynowania odpadów, w  pierwszej kolejności należy zwrócić się do właściwego urzędu miasta lub gminy.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem