Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

W dniu 22-05-2017 odbyło się spotkanie przedstawicieli WIOŚ Gdańsk, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wójta Gminy Trąbki Wielkie i przedstawicieli Urzędu Gminy Trąbki Wielkie. Celem spotkania było przedstawienie wyników wieloletnich badań wód wokół żwirowni w Ełganowie związanego z nielegalnym złożeniem odpadów pochodzących z spalarni odpadów w Port Service Sp. z o. o. w Gdańsku. Ponadto w trakcie spotkania strony samorządowe omówiły, na jakim etapie są prowadzone postępowania będące w ich gestii.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązał się do dokonywania dalszych badań wód wokół żwirowni w Ełganowie.

wykres

foto1