Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że podwyższony poziom stężenia pyłu zawieszonego odnotowany na stacji monitoringu w Gdańsku przy ul. Ostrzyckiej, jest wynikiem prowadzonej nieopodal budowy osiedla mieszkaniowego (przy ul. Turzycowej). Wzrost stężenia pyłu w powietrzu związany jest z transportem materiałów budowlanych nieutwardzoną drogą.

foto1

foto: ARMAAG