Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293 80-001 Gdańsk tel.: 583094911 - 13 fax.: 583094634 sekr@gdansk.wios.gov.pl

Ustawa z 20 stycznia 2005 roku regulująca zasady recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji obowiązuje od ponad 12 lat. Wydawałoby się, że wiedza i świadomość, czego nie wolno robić i za co grozi kara finansowa, wpłynie na zmniejszenie szarej strefy. Jednak okazuje się, że likwidacja szarej strefy demontażowej to zadanie trudne mimo, że w działania kontrolne zaangażowane są policja, wioś i inne służby. Wiele z osób czy firm, które od lat utrzymują się z handlu samodzielnie wymontowywanymi częściami, ryzykuje wcale niemałe kary, bo wynoszące od 10 tyś. do 300 tyś. zł, prowadząc nadal ten proceder.

P3290363

Taka kara grozi według ustawy każdemu, kto poza stacją demontażu będzie:

- usuwał elementy lub substancje niebezpieczne (w tym płyny) z pojazdów wycofanych z eksploatacji;

- wymontowywał przedmioty wyposażenia lub części, które nadają się do dalszego wykorzystania z samochodów wycofanych z eksploatacji;

- wymontowywał elementy nadające się do odzysku lub recyklingu z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zatem można zauważyć, że kara za nieprzestrzeganie ustawy może być bardzo dotkliwa, a nielegalne złomowanie lub demontaż auta może kosztować o wiele więcej niż samochód jest warty.

           Wszystkie sygnały o nielegalnym demontażu pojazdów są sprawdzane, a w przypadku gdy kontrola przeprowadzona przez inspektorów WIOŚ potwierdza proceder, podejmowane są działania pokontrolne, w tym wymierzane są kary. Tylko w ciągu 5 miesięcy 2017 roku inspektorzy Delegatury WIOŚ w Słupsku przeprowadzili sześć kontroli, a siódmą rozpoczęli. Efektem tych działań było ujawnienie w trzech przypadkach nielegalnego demontażu pojazdów i wymierzenie kar w wysokości 10, 50 i 75 tyś. zł oraz wszczęcie w trzech innych przypadkach postępowań w sprawie zbierania odpadów, w tym pochodzących z demontażu pojazdów, bez wymaganego zezwolenia.

Trzy z tych kontroli dotyczyły osób fizycznych niemających zarejestrowanej działalności gospodarczej. Pozostałe kontrole dotyczą przedsiębiorców prowadzących sprzedaż używanych części samochodowych, warsztaty naprawy pojazdów, autokomisy oraz punkty skupu złomu.

P3290342

Przykładem kontroli, które zakończyły się wymierzeniem kar w najwyższej kwocie (decyzje nie są prawomocne) jest działalność prowadzona w miejscowości Rokity w powiecie bytowskim. Co prawda, w czasie wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono prowadzenia prac polegających na wymontowywaniu przedmiotów wyposażenia czy części, które nadają się do dalszego wykorzystania lub elementów nadających się do odzysku lub recyklingu, niemniej jednak zgromadzony materiał dowodowy, w ocenie PWIOŚ nie pozostawia wątpliwości, co do prowadzenia nielegalnego demontażu pojazdów. W toku kontroli ustalono, że na kilku sąsiadujących ze sobą działkach, użytkowanych przez przedsiębiorcę prowadzącego Auto Komis w Rokitach oraz dzierżawcę, niebędącego przedsiębiorcą, znajduje się, oprócz poukładanych pogrupowanych używanych części samochodowych (m.in. silniki, skrzynie biegów, elementy przedniego i tylnego zawieszenia, drzwi, klapy i zderzaki, chłodnice i inne) ok. 200 sztuk częściowo zdemontowanych pojazdów oraz odpady pochodzące z demontażu pojazdów. Większość z pojazdów pozbawiona była kół, drzwi, zderzaków, klap przednich lub tylnych oraz wypełniona była wrzuconymi bezładnie odpadami pochodzącymi z demontażu. Żaden z nich nie posiadał silnika, akumulatora ani innych elementów układu napędowego. Ponadto na kontrolowanym terenie na powierzchni nieutwardzonej znajdowały się różnego rodzaju odpady, pochodzące z pojazdów, w tym kable, koła, felgi, opony, odpady z tworzyw sztucznych, szkła i metali. Kontrolowany przedsiębiorca zaprzeczył, aby działalność prowadzona przez niego polegała na wymontowywaniu elementów z pojazdów, za to oświadczył, że sprzedaje używane części samochodowe, zakupione w formie dostarczanych mu zestawów. Natomiast kontrolowany dzierżawca wyjaśnił, że wszystkie sprowadzone na teren dzierżawionych działek w Rokitach pojazdy lub elementy pojazdów nabył w celach zarobkowych i miał zamiar je sprzedać jako części. Ustalony stan faktyczny oraz ocena zgromadzonego materiału dowodowego, w tym wykonana podczas kontroli dokumentacja fotograficzna potwierdza w obu przypadkach fakt prowadzenia demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, co skutkowało wymierzeniem obu kontrolowanym kar w łącznej wysokości 125 tyś. zł.

W ostatnich dniach maja 2017 r. wpłynęły do Delegatury w Słupsku kolejne dwa zgłoszenia dotyczące szarej strefy demontażowej, które będą przedmiotem analizy i ewentualnych kontroli w najbliższych miesiącach. Ponadto inspektorzy Delegatury w Słupsku uczestniczyli w marcu 2017 r. z funkcjonariuszami z Wydziału Kryminalnego KM Policji w Słupsku, we wspólnych działaniach dotyczących ograniczenia nielegalnej działalności handlu samochodami i częściami samochodowymi na terenie powiatu słupskiego. Również w wyniku tych działań wytypowano jeden podmiot, którego działalność może być związana z nielegalnym demontażem pojazdów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem