Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Na odtworzenie terenów zieleni, parków, ogrodów, małej infrastruktury turystycznej i siedlisk przyrodniczych, które ucierpiały w sierpniowych nawałnicach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zarezerwował 20 mln zł. O dotacje można ubiegać się od 5 września, a wnioski będą oceniane na bieżąco.

nawalnica2

Nabór wniosków, w ramach programu priorytetowego Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, dotyczy przedsięwzięć związanych z odtworzeniem zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz urządzeń i obiektów służących ochronie tych zasobów, zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

W ogłoszonym naborze ważna jest lokalizacja przedsięwzięć, dla których przeznaczono wsparcie. Muszą być to tereny gmin umieszczonych w Wykazach gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. Dokumenty te są załącznikami do Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych z 17 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547) oraz z 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1583).

NFOŚiGW przyzna dotacje (do 100% kosztów kwalifikowanych) dla pięciu rodzajów przedsięwzięć:

  • odtwarzanie publicznych terenów zieleni oraz alej drzew zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic - dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich związków oraz stowarzyszeń JST,
  • odtwarzanie zabytkowych parków i ogrodów, udostępnionych publicznie, które ucierpiały przez nawałnice - dla podmiotów będących właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą zabytkowych parków i ogrodów,
  • odtwarzanie małej infrastruktury turystycznej, w tym udrożnienie i naprawa szlaków pieszych i rowerowych, na obszarach cennych przyrodniczo, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic - dla parków narodowych, parków krajobrazowych i ich zespołów, JST i ich związków, stowarzyszeń JST i jednostek organizacyjnych PGL Lasy Państwowe,
  • odtwarzanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków na obszarach chronionych oraz urządzeń i obiektów służących ich ochronie, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic - dla parków narodowych, parków krajobrazowych i ich zespołów, jednostek organizacyjnych PGL Lasy Państwowe,
  • podjęcie niezbędnych działań na powierzchniach badawczych o charakterze przyrodniczym wraz z odtworzeniem urządzeń i aparatury badawczej, zniszczonych/uszkodzonych w wyniku nawałnic - dla uczelni wyższych oraz jednostek naukowych, w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Nie będą kwalifikowane koszty pozyskania drewna przeznaczonego na sprzedaż.

Nabór rozpoczyna się 5 września 2017 r. i potrwa do 30 marca 2018 r. lub do wyczerpania 20 mln zł alokacji.

Szczegóły naboru, w tym wykaz gmin poszkodowanych.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok