Co roku w dniu 18 września obchodzony jest Światowy Dzień Monitoringu Wody, święto ustanowione w 2003 roku przez Fundację America's Clean Water. Jest to międzynarodowy program edukacyjny, którego podstawowym celem jest kształcenie i angażowanie obywateli w zakresie ochrony światowych zasobów wodnych. Obchody oficjalnego święta przypadają w dniu 18 września, jednak program działa każdego roku od 22 marca do 31 grudnia, zachęcając do badania jakości dróg wodnych, dzielenia się dokonanymi odkryciami oraz ochrony wody.

sdwm

Woda jest bardzo cennym zasobem niezbędnym do życia i stanowi podstawowy składnik budowy praktycznie wszystkich organizmów. Obecnie zalicza się ją niestety do zasobów deficytowych. Miliard mieszkańców Ziemi nie ma bezpośredniego dostępu do wody, a Polska jest krajem cierpiącym na jej niedobór.

Monitorowanie stanu czystości wód powierzchniowych: rzek, jezior oraz innych zbiorników wodnych jest jednym z ważnych ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Kompleksowe badania wód prowadzone są co roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska i obejmują zakres wskaźników biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych, zgodnie z Wojewódzkim Programem Monitoringu Środowiska ustalanym na okres 6 lat.

Podstawowym celem badań jest ocena jakości wody. Informacja ta jest wykorzystywana przez odpowiednie organy przy podejmowaniu działań zmierzających do poprawy lub utrzymania aktualnego stanu.

Wyniki monitoringu służą także ocenie oraz identyfikacji rodzajów i wielkości znaczących oddziaływań antropogenicznych, na które narażone są wody wskutek działalności człowieka, a także oceny długoterminowych zmian zachodzących w wodach w warunkach naturalnych. Ponadto służą także ocenie skuteczności działań podjętych dla poprawy jakości wód i wyjaśnienia przyczyn w przypadku braku skuteczności tych działań.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku udostępnia wyniki badań monitoringowych. Szczegółowa ocena jakości wód badanych w danym roku dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ. W ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska wydawany jest co roku "Raport o stanie środowiska", którego wersja elektroniczna zamieszczana jest także na stronie internetowej WIOŚ. Ponadto prowadzone są spotkania informacyjne dla uczniów szkół i uczelni wyższych oraz szkolenia dla organów samorządowych. Przedstawiciele WIOŚ biorą także czynny udział w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez inne instytucje zajmujące się ochroną środowiska.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok