Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Zbliża się jesień a wraz z tą porą roku ograniczenie rozwoju roślin i ich zamieranie. W środowisku wodnym taka sytuacja nie jest jednoznaczna. Zanikają większe skupiska flory wodnej, co jest skutkiem obniżającej się temperatury wody i mniejszego nasłonecznienia. Większość planktonu jesienią zanika, przechodząc w formy przetrwalnikowe. Tworzą się jednak warunki sprzyjające gwałtownemu rozwojowi niektórych grup organizmów objawiających się zakwitami.

1

Foto: Krzysztof Gwiazda

Zakwit złotowicowców w jeziorze Wysockim, kumulacja organizmów przy brzegu jeziora.

Taka sytuacja wystąpiła w ubiegłym tygodniu w jeziorze Wysockim w Gminie Żukowo. Turyści zauważyli pojawienie się w tym jeziorze przy brzegach substancji sprawiającej wrażenie rozlanej farby olejnej na powierzchni wody. Sytuacja ta bardzo zaniepokoiła obserwatorów, tym bardziej, iż wody innych jezior były krystalicznie czyste. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku pobrali próbki wód do badań.

W próbkach wody pobranej w dniu 18-09-2017 z jeziora Wysockiego, w analizie mikroskopowej zaobserwowano masowy rozwój rodzaju Uroglena z gromady Chrysophyceae (Złotowiciowce).

Rodzaj Uroglena tworzy kuliste kolonie o średnicy 40-400µm. Jest to bardzo pospolity rodzaj, występujący przez cały rok w wodach stojących i płynących, w stawach, jeziorach, rzekach i strumieniach, w wodach czystych i nieznacznie zanieczyszczonych. W sprzyjających warunkach może rozwijać się masowo, nadając wodzie barwę zieloną, zielonożółtą lub zielonobrunatną, jednak zakwity szybko ulegają rozkładowi. Jest to proces naturalny.

2

Foto. Joanna Siemiak

Masowy rozwój rodzaju Uroglena – obraz mikroskopowy.

Poza rodzajem Uroglena w analizowanej próbce stwierdzono obecność innych gatunków fitoplanktonu, min sinice Microcystis aeruginosa, Dolichospermum sp., zielenice - Desmodesmus communis, Actinastrum hantzschii, a także organizmy zooplanktonowe należące do gromady Rotatoria czy Cladocera. Zaobserwowane zjawisko było efektem obumierania zakwitu złotowiciowców. Organizmy otoczone śluzem zostały zepchnięte wiatrem do brzegu. Zbite w grubą warstwę utworzyły kożuchy o zielonej (seledynowej) barwie budząc niepokój przechodniów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok