Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

100 mln zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 200 mln zł na inne elementy infrastruktury systemu gospodarki odpadami zarezerwował NFOŚiGW w ramach już piątego naboru z unijnego działania 2.2 POIiŚ 2014-2020. Czas na przygotowanie i wysłanie dokumentów upływa 29 grudnia br.

pszok wzor
Przedsięwzięcia, obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów, będą mogły zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST. Nabór rozpocznie się 31 października 2017r.
W związku z ogłoszonym naborem, Narodowy Fundusz przeprowadzi cykl szkoleń, połączonych z konsultacjami indywidualnymi, w zakresie poprawnego przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.2. Szkolenia planowane są w terminach: 20 października i 10 listopada tego roku, a informacje organizacyjne w tej sprawie znajdą się na stronie internetowej NFOŚiGW (link przekierowujący).

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok