Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Zgodnie z art. 40a. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 ze zm.). Ustawodawca wprowadził obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę (o grubości 15-50 mikrometrów) na zakupy z tworzywa sztucznego.

siatki

Zgodnie z ww. ustawą Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

20 grudnia 2017 r. na podstawie art. 40b ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ogłoszono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2389). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Zgodnie z art. 40d nowelizowanej ustawy, zobowiązania przedsiębiorcy z tytułu opłat recyklingowych są traktowane jak zobowiązania podatkowe.

Powyższy akt prawny określa stawkę opłaty recyklingowej za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Stawka ww. opłaty recyklingowej, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z Informacją dostępną na stronie Ministerstwa Finansów opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczona do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23% przy założeniu, że dostawy dokonywać będzie podatnik VAT czynny.

Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Termin przekazywania opłaty recyklingowej nastąpi po raz pierwszy do dnia 15 marca 2019 roku. W chwili obecnej nie został jeszcze utworzony rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska, na który opłaty będą uiszczane.

inspekcja handlowa

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o opłacie recyklingowej sprawuje Inspekcja Handlowa.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok