Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

1 stycznia 2018 r. wszedł w życie art. 303 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180), który stanowi, że podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej wyższej niż 0,01 m3/s, zapewniają pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach.

laboratory 2815641 1280


W związku z powyższym informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. do pomiarów ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi w ilości średniej dobowej wyższej niż 0,01 m3/s nie ma zastosowania wyjątek zawarty w art. 147a ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), zgodnie z którym „prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat systemu zarządzania jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, do których wykonywania są obowiązani, w tym pobierania próbek, we własnym laboratorium, pod warunkiem, że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością”.


Wprowadzone w przepisach zmiany powodują obowiązek wykonywania badań automonitoringowych przez wskazane wyżej podmioty wyłącznie przez laboratoria akredytowane.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok