Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W 2017 r. w ramach realizacji ustawowego obowiązku kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 z  późn. zm.) poddano kontroli jednostki pływające stosujące olej do silników statków żeglugi śródlądowej oraz instalacje energetycznego spalania stosujące ciężki olej opałowy.

statek tankowanie

W ramach kontroli pobrano do analizy olej opałowy ciężki z jednej instalacji. Pobór prób oleju oraz jego analiza zostały wykonane przez akredytowane laboratoria. Wyniki analiz nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu zawartości siarki w oleju opałowym ciężkim.

Ponadto poddano analizie przekazane do tut. Inspektoratu wyniki pomiarów emisji z instalacji, na które został nałożony obowiązek ich prowadzenia. Raporty z pomiarów okresowych i ciągłych emisji z instalacji energetycznego spalania paliw stosujących olej opałowy ciężki nie wykazywały w 2017 r. naruszenia standardów emisyjnych dwutlenku siarki oraz naruszenia warunków emisji dwutlenku siarki określonych pozwoleniami.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok