Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Dnia 31-01-2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 209d odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Ekologiczno Kulturowego "Nasza Ziemia - Nasza Zemia" pod przewodnictwem Prezesa Stowarzyszenia Marcina Buchny i przedstawicieli WIOŚ Gdańsk pod przewodnictwem Edyty Witka Jeżewskiej - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Stowarzyszenie przedstawiło swoje stanowisko w sprawie stanu czystości wód Zatoki Puckiej. Skutkiem zanieczyszczenia wód Zatoki Puckiej były słabe przyrosty dorsza, nieliczne jego stada, zanik obecności innych ryb, występowanie chorób ryb szczególnie żerującej w strefie przydennej, zanik małych organizmów wodnych występujących w toni wodnej (fitoplanktonu). Na przyczynę takiej sytuacji wskazano realizacje zbiorników na gaz ziemny (tzw. kawern) służących do długookresowego gromadzenia zapasów gazu ziemnego. Ponadto przedstawiciele Stowarzyszenia wyrazili niepokój o sytuację ekologiczną w Gminie Kosakowo wobec przewidywanego zwiększenia ilości kawern. Wskazali na możliwość zanieczyszczenia wód głębinowych wykorzystywanych do zaopatrywania aglomeracji Trójmiejskiej w wodę pitną.

Przedstawiciele WIOŚ Gdańsk opisali sytuację ekologiczną Zatoki Puckiej wykorzystując wyniki badań monitoringowych wykonywanych od 2012 roku w obszarze zrzutu ścieków z oczyszczalni w Dębogórzu, a później także solanki z wypłukiwania kawern. W opinii pracowników WIOŚ Gdańsk stan czystości Zatoki Puckiej w okresie wykonywania badań nie zmienił się. Obserwuje się dość znaczną dynamikę zmian podyktowanych sezonowością rozwoju organizmów i związanych z tym czynników fizyko chemicznych.
Nie występuje zanik fitoplanktonu.

Z ustaleń inspekcyjnych WIOŚ Gdańsk wynika, iż kawerny wykonywane są przez wypłukiwanie złóż soli znajdujących się pod powierzchnią ziemi w Gminie Kosakowo.
Do płukania wykorzystuje się ścieki oczyszczone z oczyszczalni komunalnej dla Gdyni położonej w Gdyni Dębogórze. Solanka zrzucana jest do Zatoki Puckiej przez odpowiednio przygotowany system wyrzutowy. Celem tego systemu jest rozproszenie solanki w wodach, żeby nie powodować lokalnych zastoisk solanki w Zatoce Puckiej. Zrzut solanki odbywa się w sąsiedztwie zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Dębogórzu. Oba wyloty są zlokalizowane przy dnie w odległości co najmniej 1 km od brzegu w Mechelinkach.

Spotkanie zakończyło się po zaprezentowaniu i przedyskutowaniu materiałów przygotowanych przez obie strony. WIOŚ Gdańsk wykona badania ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Dębogórzu oraz zbada chemizm solanki zrzucanej do Zatoki.

Do pobrania prezentacja przygotowana przez przedstawiciela Laboratorium WIOŚ Gdańsk.

Wpływ zrzutów solanki do zatoki puckiej z przygotowywania kawern na gaz ziemny. (*.pdf)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok