Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W dniach 6-23 marca 2018 r. upoważnieni pracownicy WIOŚ w Gdańsku przeprowadzili kontrolę w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu „Kosakowo”. Zakład ten stanowi własność firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 25, natomiast bieżącą eksploatację obiektu zapewnia firma Gas Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu ul. Rumska 28. Magazyn „Kosakowo” jest jednym z obiektów o podstawowym znaczeniu w krajowym systemie zaopatrzenia i magazynowania gazu ziemnego. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że Magazyn „Kosakowo” to komory wyługowane w pokładach soli kamiennej znajdujące się na znacznej głębokości (950-1100 m p.p.t.). Wg. opinii ekspertów tego typu magazyny są najbardziej bezpiecznym sposobem magazynowania gazu zapewniającym w szczególności doskonałą szczelność i pełną izolacyjność w stosunku do oddziaływań powierzchniowych.

kawerny
Źródło: www.kosakowo.pl

W trakcie kontroli dokonano kompleksowej oceny stopnia realizacji przez zakład wymagań wynikających z przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Sprawdzono również dotrzymywanie warunków korzystania ze środowiska określonych w posiadanych przez zakład decyzjach administracyjnych. W czasie trwania kontroli dokonano kontrolnego poboru prób ścieków przemysłowych (solanki powstającej z trakcie ługowania komór przeznaczonych do podziemnego magazynowania gazu), które odprowadzane są do wód Zatoki Puckiej.

Uzyskane wyniki przedstawiono w Raporcie z badań z dnia 19.03.2018 roku (odnośnik nr 1). Spełniają one warunki pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Puckiego z dnia 11.09.2015 roku. Z uwagi na to, że do ługowania komór używane są oczyszczone ścieki oczyszczone z komunalnej oczyszczalni ścieków w Gdyni – Dębogórzu prezentujemy również (odnośnik nr 2) wyniki badań tych ścieków wykonanych przez Laboratorium WIOŚ w Gdańsku. Ścieki po oczyszczeniu charakteryzują się wysokim poziomem czystości, co sprawia, że ich wykorzystanie przy procesie tworzenia komór magazynowych gazu jest uzasadnione zarówno technologicznie jak i ekonomicznie.

Zakład prowadzi ciągłe pomiary stopnia zasolenia przy stawie nawigacyjnej to jest w miejscu wprowadzania solanki do wód Zatoki Puckiej. W przypadku, gdyby nastąpił miejscowy wzrost zasolenia powyżej wartość 0,5 PSI zakład ma obowiązek przerwania czasowo zrzutu solanki. Następnie, po okresie obserwacji zmian i powrotu do stanu naturalnie zmieniającego się zasolenia wód Zatoki zrzut ścieków byłby wznowiony.

Z badań monitoringowych środowiska prowadzonych na zlecenie zakładu przez liczne jednostki naukowo-badawcze nie wynikają dotychczas żadne negatywne oddziaływania zrzutu solanki na środowisko. Również badania wykonywane przez tutejszy Inspektorat w ramach monitoringu wód przejściowych i przybrzeżnych nie potwierdzają pogorszenia stanu wód Zatoki Puckiej.

Reasumując należy podkreślić, że kontrolowany zakład wypełnia we właściwy sposób obowiązki z zakresu ochrony środowiska ustalone w posiadanych przez siebie pozwoleniach określających sposób i zakres korzystania ze środowiska.

1. Raport z badań z dnia 19.03.2018 roku (*.pdf)

2. Wyniki badań ścieków oczyszczonych - O.Ś. Dębogórze (*.pdf)

3. Wyniki badań ścieków (*.pdf)

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok