Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W województwie pomorskim ustanowionych zostało 18 Jednolitych Części Wód Podziemnych (zwanych dalej JCWPd). Monitoring krajowy wód podziemnych prowadzony był w roku 2017 przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który pełni rolę Państwowej Służby Hydrogeologicznej na terenie województwa pomorskiego.

wody podz

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, PIG sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu wód podziemnych.

Badania laboratoryjne próbek wody wykonało Centralne Laboratorium Chemiczne PIG-PIB. Analiza jakości wód obejmowała wybrane elementy fizykochemiczne,
a w niektórych punktach dodatkowo wskaźniki organiczne.

W 2017  roku, na terenie województwa przeprowadzono badania w 34 otworach badawczych. W połowie z nich tj. w 17 otworach, wody podziemne zaliczono do IV (14) i V (3) klasy, czyli wód niezadawalającej i złej jakości. W pozostałych 17 punktach, 8 próbek zaliczono do wód II klasy tj. wód dobrej jakości, 9 zaś do III klasy, czyli wód zadowalającej jakości.

Poszczególne JCWPd na terenie województwa pomorskiego przedstawia mapka poniżej.

mapka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok