Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W dniach 12-23 marca 2018 r. upoważnieni pracownicy WIOŚ w Gdańsku przeprowadzili kontrolę w Siarkopol Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. mjr H. Sucharskiego 12. Podstawą podjęcia kontroli były liczne wnioski o interwencje wnoszone przez mieszkańców dzielnicy Nowy Port w Gdańsku. Wnioski dotyczyły występującej silnej uciążliwości zapachowej o charakterze węglowodorów ropopochodnych występujących okresowo.

W toku kontroli ustalono, że kontrolowany zakład prowadził w I kwartale b.r. między innymi przeładunki partii ciężkiego oleju opałowego pochodzącego z rafinerii z Republiki Czeskiej. Ciężki olej opałowy charakteryzował się podwyższoną uciążliwością zapachową, co zostało potwierdzone przez Siarkopol Gdańsk S.A. w trakcie prowadzonych przeładunków. Firma podjęła doraźne czynności polegające na dodatkowym uszczelnieniu górnej krawędzi głównego zbiornika magazynowego o pojemności 10 000 m3 workami jutowymi wypełnionymi wełną mineralną. Działanie to miało na celu ograniczenie występującej uciążliwości zapachowej, jednak okazało się nie do końca skuteczne.

W tym miejscu należy zauważyć, że kontrolowany zakład zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.) posiadaną nieszczelną instalację do przeładunku paliw zgłosił Marszałkowi Województwa Pomorskiego, jako właściwemu organowi ochrony środowiska. Zgłoszenie zostało przyjęte bez zastrzeżeń.

Po przeprowadzonej kontroli mając na uwadze zaistniałą sytuację wydano zarządzenie pokontrolne obligujące zakład do podjęcia wszelkich działań o charakterze organizacyjno-technicznym celem ograniczenia uciążliwości związanych z prowadzoną działalnością. Niezależnie od wydanego zarządzenia zakład poinformował WIOŚ w Gdańsku o zaprzestaniu dalszych przeładunków ciężkiego oleju opałowego z Republiki Czeskiej.

W następnym kroku WIOŚ poinformował Marszałka Województwa o wynikach kontroli i występowaniu uciążliwości przy eksploatacji instalacji przez Siarkopol w celu wykorzystania służbowego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok