Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

17 kwietnia w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie, którego tematem były działania różnych organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed hałasem.

noise sign2

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:

  1. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
  2. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  3. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  4. Wydziału Środowiska UM Gdańsk
  5. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Spotkanie otworzyła pani Edyta Witka-Jeżewska, Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Moderatorem spotkania był pan Radosław Rzepecki, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W pierwszej prelekcji starszy inspektor Wydziału Inspekcji WIOŚ w Gdańsku, pan Jakub Piekart, przedstawił procedury administracyjne oraz problematykę kontroli przedsiębiorców przez WIOŚ w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przed hałasem.

Kompetencje oraz procedurę postępowania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania norm akustycznych na terenach zamkniętych przedstawił główny specjalista RDOŚ, pan Leszek Kądziela.

Po przerwie głos zabrała Pani Katarzyna Waluszko kierownik w WSSE w Gdańsku, przedstawiając zagadnienie pomiaru hałasu powodowanego pracą technicznego wyposażenia budynku oraz kompetencji WSSE w egzekwowaniu prawa.

Pani Małgorzata Liczbik – Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, omówiła problematykę ochrony akustycznej związaną z kontrolą przestrzegania zapisów pozwolenia budowlanego.

Następnie głos zabrał pan Jan Grabowski – główny specjalista Wydziału Środowiska UM Gdańsk, skupiając się w swoim wystąpieniu głównie na zagadnieniach związanych z tworzeniem mapy akustycznej miasta Gdańska, oraz wydawania przez Starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Mamy nadzieję, że to i jemu podobne spotkania przyczynią się znacznie do usprawnienia działania organów administracji i lepszego załatwiania spraw zgłaszanych przez obywateli.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok