Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prezentuje ocenę jakości wód rzeki Motławy, odbiornika ścieków zrzucanych awaryjnie z przepompowni Ołowianka, z dnia 15 maja 2018 r.

olowianka15052018

Próbki wody pobrano w następujących punktach celem monitorowania zmian jakości wód przed i w trakcie zrzutu awaryjnego z przepompowni Ołowianka:

  1. na wysokości z przepompowni Ołowianka w przewidywanej strudze ścieków mieszających się z wodami rzeki, oznaczony na mapie jako W1,
  2. poniżej wylotu z przepompowni, druga strona Kanału Motławy, obszar mieszania się wód i ścieków, oznaczony na mapie jako W2,
  3. nabrzeże XIV na wysokości zrzutu z przepompowni, obszar mieszania się wód i ścieków oznaczony na mapie jako MS,
  4. kanał Motławy poniżej zrzutu, punkt odniesienia nie poddany wpływowi zrzutu ścieków z Ołowianki, oznaczony na mapie jako MW.
  5. Zestawienie wyników badań jakości wód rzeki Motławy.

Przed zrzutem

Lp

Punkt pobrania

Data
i godzina poboru

Wskaźnik

Wynik analizy [mg/dm3]

Odniesienie do rozporządzenia (klasa)

1

W1 na wysokości
z przepompowni Ołowianka

15.05.2018 – 12:30

Tlen rozpuszczony

8,3

I klasa

ChZT - Cr

15,2

I klasa

Azot amonowy

0,134

I klasa

Azot ogólny

1,47

I klasa

Fosfor ogólny

0,10

I klasa

2

W2 poniżej wylotu z przepompowni, druga strona Kanału Motławy

15.05.2018 – 12:55

Tlen rozpuszczony

8,3

I klasa

ChZT - Cr

15,4

I klasa

Azot amonowy

0,144

I klasa

Azot ogólny

1,48

I klasa

Fosfor ogólny

0,14

I klasa

Po rozpoczęciu zrzutu

Lp

Punkt pobrania

Data
i godzina poboru

Wskaźnik

Wynik analizy [mg/dm3]

Odniesienie do rozporządzenia (klasa)

3

MS nabrzeże XIV na wysokości zrzutu z przepompowni

15.05.2018 – 13:30

Tlen rozpuszczony

5,9

II klasa

ChZT - Cr

208

powyżej II klasy

Azot amonowy

19,2

powyżej II klasy

Azot ogólny

22,6

powyżej II klasy

Fosfor ogólny

3,66

powyżej II klasy

4

MW kanał Motławy poniżej zrzutu

15.05.2018 – 13:50

Tlen rozpuszczony

8,9

I klasa

ChZT - Cr

15,5

I klasa

Azot amonowy

0,255

II klasa

Azot ogólny

1,58

I klasa

Fosfor ogólny

0,13

I klasa

W punkcie odniesienia jakość (MW) wód odpowiada I klasie czystości w badanych wskaźnikach zanieczyszczeń. Woda jest dobrze wysycona tlenem, w niewielkim stopniu jest obciążona substancjami organicznymi (ChZT). Zawartość substancji biogennych jest także niewielka (azot ogólny i fosfor ogólny).

W punktach „1” (W1) na wysokości z przepompowni Ołowianka w przewidywanej strudze ścieków mieszających się z wodami rzeki oraz „2” (W2) poniżej wylotu z przepompowni, druga strona Kanału Motławy, obszar mieszania się wód i ścieków, nie stwierdza się zmian jakości wód Motławy w relacji do punktu odniesienia 4/. Zrzucane ścieki nie dotarły do tych punktów.

W punkcie „3” (MS) nabrzeże XIV na wysokości zrzutu z przepompowni to obszar pierwszego mieszania się wód i ścieków. Wody są silnie zanieczyszczone. Obniża się zawartość tlenu rozpuszczonego zużywanego do rozkładu zanieczyszczeń z ścieków, wzrasta zawartość składników biogennych w nurcie rzeki spowodowanych zrzutem surowych ścieków, zasadniczo wzrasta zawartość azotu amonowego, charakterystyczna dla ścieków komunalnych nieoczyszczonych. W początkowym etapie zrzutu ścieków jest to obszar, gdzie już w pierwszej godzinie zrzutu odnotowuje się negatywne zmiany jakości wód rzeki Motławy.

Wyniki badań próbek wody pobrane w kolejnych dniach będą przekazywane na bieżąco. W dniu dzisiejszym będą pobrane kolejne próby do badań z wyznaczonych miejsc.

Jednocześnie informuję, że na dzisiejszym spotkaniu Miejskiego Sztabu Kryzysowego otrzymaliśmy informację, że o godzinie 6:57 zakończył się zrzut nieczystości do Motławy.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok