Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia ocenę jakości wód odbiorników awaryjnych zrzutów ścieków.

olowianka16052018

Próbki wód w dniu 16-05-2018 (drugi dzień zrzutu ścieków z Ołowianki) pobrano w następujących punktach:

  1. na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą dla oceny awaryjnego zrzutu ścieków do basenu Władysława IV z przepompowni Zaspa,
  2. Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie,
  3. Motława naprzeciwko przepompowni Ołowianka,
  4. Motława przy Żurawiu Gdańskim.

Szacowana ilość zrzucanych ścieków nieoczyszczonych to 50-60 tys. m3/dobę. Zdecydowano o częściowym zrzucie ścieków z przepompowni Zaspa do Basenu Władysława IV, aby zmniejszyć ilość nieczystości zrzucanych do Motławy (centrum turystyczne Gdańska).

Celem takiej lokalizacji punktów kontrolnych jest monitorowanie zmian jakości wód Motławy i Martwej Wisły w trakcie zrzutu awaryjnego z obu przepompowni: Ołowianka i Zaspa.

Rzeki Motława i Martwa Wisła stanowią system odwodnienia centrum Gdańska i są odbiornikami ścieków zrzucanych awaryjnie z Przepompowni Ołowianka – Motława bezpośrednio, Martwa Wisła pośrednio. Obie rzeki na terenie Gdańska mają słaby przepływ wód z powodu oddziaływań wód morskich Zatoki Gdańskiej. Na spływ wód największy wpływ mają wiatry sprzyjające odpływowi lub ograniczające odpływ do morza. Wiatry północne i północno wschodnie powodują stagnację wody, lub nawet jej cofnięcie w głąb lądu.

Zestawienie wyników badań jakości wód.

Lp

Punkt pobrania

Data
i godzina poboru

Wskaźnik

Wynik analizy [mg/dm3]

Odniesienie do rozporządzenia (klasa)

1

na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą

16.05.2018 – 11:30

Tlen rozpuszczony

10,2

I klasa

ChZT - Cr

14,0

I klasa

2

Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie

16.05.2018 – 11:45

Tlen rozpuszczony

10,2

I klasa

ChZT - Cr

30,0

II klasa

3

Motława naprzeciwko przepompowni Ołowianka

16.05.2018 – 12:30

Tlen rozpuszczony

5,1

II klasa

ChZT - Cr

29,0

II klasa

4

Motława przy Żurawiu Gdańskim

16.05.2018 – 12:45

Tlen rozpuszczony

7,5

I klasa

ChZT - Cr

44,0

powyżej II klasa

Dla szybkiej oceny wpływu zrzutu ścieków na jakość wód odbiorników przyjęto dwa wskaźniki:

  • ilość tlenu rozpuszczonego w badanych wodach; ubytek tlenu rozpuszczonego w odniesieniu do optymalnego, świadczy o intensywnych procesach rozkładu materii organicznej, czyli także o zanieczyszczeniu wód,
  • wskaźnik ChZT informujący o zawartości substancji organicznych, także pochodzących od zrzucanych ścieków.

Wody punktów kontrolnych „1” (połączenie basenu Władysława IV z Martwą Wisłą, „2” Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie) charakteryzują się dobrym natlenieniem – maksymalne wysycenie oraz dość niską zawartością materii organicznej (niskie ChZT) pomimo obecności pyłków sosnowych w szczególności przy Kapitanacie Portu. Nie zauważa się wpływu zrzucanych ścieków na jakość wód w wymienionych punktach. Nie obserwuje się jeszcze skutków zrzutu ścieków do basenu Władysława IV z Zaspy.

Wody Motławy w punkcie „3” pozostają natomiast pod wpływem awaryjnego zrzutu ścieków z Ołowianki. Następuje obniżenie ilości tlenu rozpuszczonego. Wskaźnik ChZT w niewielkim stopniu wzrasta, co jest efektem dużego rozcieńczenia ścieków i intensywnego rozkładu zanieczyszczeń.

Wody Motławy w punkcie „4” są dość dobrze natlenione. Wskaźnik ChZT jest też podwyższony, co może świadczyć o oddziaływaniu zrzutu z Ołowianki.

Jednocześnie od kilku godzin obserwowany jest wiatr północny, co powoduje tendencję do zastoju wody. Potwierdzeniem mogą być zdjęcia satelitarne obszary ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok