Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prezentuje ocenę jakości wód rzeki Motławy, odbiornika ścieków zrzucanych awaryjnie z przepompowni Ołowianka, z dnia 18 maja 2018 r.

olowianka1805

Próbki wód w dniu 18-05-2018 pobrano w następujących punktach:

 1. na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą dla oceny awaryjnego zrzutu ścieków do basenuWładysława IV z przepompowni Zaspa,
 2. Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie,
 3. Motława naprzeciwko (na wysokości) przepompowni Ołowianka,
 4. Motława przy Żurawiu Gdańskim,
 5. Motława za przepompownią Ołowianka po stronie zrzutu awaryjnego przy ul. Sienna Grobla,
 6. Motława powyżej zwartej zabudowy Gdańska, jako punkt odniesienia.

Celem takiej lokalizacji punktów kontrolnych jest monitorowanie zmian jakości wód Motławy i Martwej Wisły w trakcie i po zrzucie awaryjnym z przepompowni Ołowianka i Zaspa.

Rzeki Motława i Martwa Wisła stanowią system odwodnienia centrum Gdańska i są odbiornikami ścieków z Ołowianki – Motława bezpośrednio, Martwa Wisła pośrednio. Obie rzeki na terenie Gdańska mają niewielki przepływ wód. Pozostają pod wpływem oddziaływań wód morskich Zatoki Gdańskiej. Na spływ wód największy wpływ mają wiatry sprzyjające odpływowi (południowe i południowo wschodnie) lub ograniczające odpływ (północne i północno wschodnie).

Zestawienie wyników badań jakości wód.

Lp

Punkt pobrania

Data
i godzina poboru

Wskaźnik

Wynik analizy [mg/dm3]

1

na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą

18.05.2018

Tlen rozpuszczony

8,7

ChZT - Cr

28,0

Azot amonowy

0,117

Azot ogólny

0,94

Fosfor ogólny

0,095

2

Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie

18.05.2018

Tlen rozpuszczony

8,5

ChZT - Cr

30,6

Azot amonowy

0,079

Azot ogólny

0,96

Fosfor ogólny

0,063

3

Motława naprzeciwko przepompowni Ołowianka

18.05.2018

Tlen rozpuszczony

6,9

ChZT - Cr

22,2

Azot amonowy

0,521

Azot ogólny

1,81

Fosfor ogólny

0,19

4

Motława przy Żurawiu Gdańskim

18.05.2018

Tlen rozpuszczony

6,8

ChZT - Cr

17,9

Azot amonowy

0,287

Azot ogólny

1,58

Fosfor ogólny

0,11

5

Motława za przepompownią Ołowianka po stronie zrzutu awaryjnego przy ul. Sienna Grobla

18.05.2018

Tlen rozpuszczony

6,7

ChZT - Cr

26,4

Azot amonowy

0,560

Azot ogólny

2,11

Fosfor ogólny

0,41

6

Motława powyżej zwartej zabudowy Gdańska, jako punkt odniesienia

18.05.2018

Tlen rozpuszczony

7,6

ChZT - Cr

15,3

Azot amonowy

0,108

Azot ogólny

1,47

Fosfor ogólny

0,10

Dla oceny wpływu zrzutu ścieków na jakość wód odbiorników przyjęto następujące wskaźniki:

 • ilość tlenu rozpuszczonego w badanych wodach; ubytek tlenu rozpuszczonego w odniesieniu do optymalnego świadczy o intensywnych procesach rozkładu materii organicznej,
 • wskaźnik ChZT informuje o zawartości substancji organicznych, także pochodzących od zrzucanych ścieków,
 • zawartość azotu amonowego, obecny w znacznych ilościach w ściekach komunalnych nieoczyszczonych,
 • azot ogólny, opisujący obecność wszystkich form azotu w badanych próbkach,
 • fosfor ogólny, jeden ze składników biogennych, określający skłonność wód do zakwitów.

Wskaźniki obecności substancji biogennych (azot ogólny, fosfor ogólny) są też typowe dla zanieczyszczeń ściekami komunalnymi.

Wody punktów kontrolnych „1” połączenie basenu Władysława IV z Martwą Wisłą, „2” Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie charakteryzują się dobrym natlenieniem oraz dość niską zawartością materii organicznej (niskie ChZT). W dalszym ciągu nie zauważa się wpływu zrzucanych ścieków na jakość wód w wymienionych punktach. Notuje się niskie stężenia azotu amonowego, występującego w znacznych ilościach w nieoczyszczonych ściekach komunalnych oraz niskie stężenia azotu ogólnego i fosforu ogólnego typowe dla dość czystych, pod względem chemicznym, wód Zatoki Gdańskiej. Duży wpływ na jakość wód w obu punktach ma cofanie się wód w głąb lądu i napływ wód morskich w koryto Martwej Wisły.

Wody Motławy w punkcie „3”, „4”, „5” pozostają natomiast pod wpływem awaryjnego zrzutu ścieków z Ołowianki. Następuje obniżenie ilości tlenu rozpuszczonego. Wskaźnik ChZT pozostaje na dość niskim poziomie, co świadczy o intensywnym rozkładzie zanieczyszczeń organicznych pochodzących od zrzuconych ścieków. Wyraźnie wzrasta stężenie azotu amonowego sygnalizujące awaryjny zrzut ścieków. Pozostałe wskaźniki biogenne – fosfor ogólny i azot ogólny – także wzrastają. W dalszym ciągu dość silny wiatr północny uniemożliwia spływ wód Motławy do Zatoki Gdańskiej, co skutkuje utrzymaniem procesów biochemicznych rozkładu zanieczyszczeń w korycie rzeki. 

Wody Motławy w punkcie „6” przyjętym jako punkt odniesienia dla oceny wpływu zrzutu ścieków z przepompowni Ołowianka, są dość dobrze natlenione. Zawartość substancji organicznych określonych wskaźnikiem ChZT jest niska. Także stężenia substancji biogennych są niskie. W wymienionych wskaźnikach są to wody czyste.

Następne badania, poza kontrolą jakości wód Motławy i Martwej Wisły, obejmą pobór próbek i ocenę ich jakości w Zatoce Gdańskiej i na granicy Zatoki z Morzem Bałtyckim.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok