Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prezentuje ocenę jakości wód rzeki Motławy, odbiornika ścieków zrzucanych awaryjnie z przepompowni Ołowianka, z dnia 21 maja 2018 r.

olowianka2105

Próbki wód pobrano w następujących punktach:

  1. na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą dla oceny awaryjnego zrzutu ścieków do basenu Władysława IV z przepompowni Zaspa,
  2. Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie,
  3. Motława naprzeciwko (na wysokości) przepompowni Ołowianka,
  4. Motława przy Żurawiu Gdańskim,
  5. Motława powyżej zwartej zabudowy Gdańska, jako punkt odniesienia.

Badania wykonano 3 doby po ustaniu zrzutu z przepompowni Ołowianka w tych samych punktach, co pobierane w trakcie i po zrzucie awaryjnym z przepompowni Ołowianka i Zaspa w celu monitorowania zmian w środowisku wodnym odbiornika.

Rzeki Motława i Martwa Wisła stanowią system odwodnienia centrum Gdańska i są odbiornikami ścieków z Ołowianki – Motława bezpośrednio, Martwa Wisła pośrednio. Obie rzeki na terenie Gdańska mają niewielki przepływ wód. Pozostają pod wpływem oddziaływań wód morskich Zatoki Gdańskiej. Na spływ wód największy wpływ mają wiatry sprzyjające odpływowi lub ograniczające odpływ.

Zestawienie wyników badań jakości wód.

Lp.

Punkt pobrania

Data
i godzina poboru

Wskaźnik

Wynik analizy [mg/dm3]

1

na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą

21 .05.2018

Tlen rozpuszczony

9,2

OWO

7,3

Azot amonowy

0,251

Azot ogólny

1,27

Fosfor ogólny

0,18

2

Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie

21.05.2018

Tlen rozpuszczony

9,1

OWO

7,0

Azot amonowy

0,285

Azot ogólny

1,21

Fosfor ogólny

0,15

3

Motława naprzeciwko przepompowni Ołowianka

21.05.2018

Tlen rozpuszczony

7,6

OWO

7,3

Azot amonowy

0,216

Azot ogólny

1,57

Fosfor ogólny

0,16

4

Motława przy Żurawiu Gdańskim

21.05.2018

Tlen rozpuszczony

8,2

OWO

6,8

Azot amonowy

0,187

Azot ogólny

1,62

Fosfor ogólny

0,15

5

Motława powyżej zwartej zabudowy Gdańska, jako punkt odniesienia

21.05.2018

Tlen rozpuszczony

8,0

OWO

6,9

Azot amonowy

0,096

Azot ogólny

1,45

Fosfor ogólny

0,15

Dla oceny wpływu zrzutu ścieków na jakość wód odbiorników przyjęto następujące wskaźniki:

  • ilość tlenu rozpuszczonego w badanych wodach; ubytek tlenu rozpuszczonego w odniesieniu do optymalnego świadczy o intensywnych procesach rozkładu materii organicznej i określa, czy zachodzi rozkład tlenowy, czy beztlenowy,
  • wskaźnik OWO informuje o zawartości substancji organicznych, także pochodzących od zrzucanych ścieków,
  • zawartość azotu amonowego, obecny w znacznych ilościach w ściekach komunalnych nieoczyszczonych,
  • azot ogólny, opisujący obecność wszystkich form azotu w badanych próbkach,
  • fosfor ogólny, jeden ze składników biogennych, określający skłonność wód do zakwitów.

Wskaźniki obecności substancji biogennych (azot ogólny i fosfor ogólny) są też typowe dla zanieczyszczeń ściekami komunalnymi.

We wszystkich punktach pomiarowych jakość zanieczyszczeń kształtuje się na podobnym poziomie. Wody są w niewielkim stopniu obciążone materią organiczną (niski poziom OWO). Nadal jednak jest podwyższona zawartość azotu amonowego, który dalej ulega rozkładowi. Zawartość substancji biogennych jest dość niska, porównywalna z punktem odniesienia – ppk nr 5, rzeka Motława powyżej zwartej zabudowy Gdańska. We wszystkich punktach woda jest dobrze natleniona, co gwarantuje zachodzenie tlenowych procesów biochemicznych.

Następne badania, wraz z kontrolą jakości wód Motławy i Martwej Wisły, obejmą pobór próbek i ocenę ich jakości w Zatoce Gdańskiej i na granicy Zatoki z Morzem Bałtyckim.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok