Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, w dniu 22 maja, po 4 dniach od zakończenia zrzutu ścieków do Motławy, przeprowadził badania wód Zatoki Gdańskiej w punktach stale monitorowanych. Badania przeprowadzono w 5 punktach, w których pobrano próby z warstwy powierzchniowej, tj. 1 m pod powierzchnią oraz warstwy przydennej, tj. 1 m nad dnem. Poniżej prezentujemy wyniki badań w podziale na poszczególne wskaźniki. Wyniki w punktach ZG, T16 oraz T18 porównane zostały do wyników z badań monitoringowych z poprzednich lat z okresu maja. Wyniki w punktach DP1 i DP2 porównywane będą do wyników bieżących uzyskiwanych w tych punktach w kolejnych badaniach. Lokalizacje punktów przedstawia mapa zamieszczona na rysunku 1.

2205

Rysunek 1. Mapa punktów pomiarowych na Zatoce Gdańskiej

Chlorofil ,,a”

Najwyższą zawartość chlorofilu ,,a” odnotowano na punkcie zlokalizowanym przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki, tj. 15,0 µg/l. W maju 2016 roku, w trakcie monitoringu wód w Zatoce Gdańskiej zanotowano wyższą wartość chlorofilu ,,a” wynoszącą 19,0 µg/l, co jest spowodowane okresowymi zakwitami glonów. Na podstawie wyników stężenia chlorofilu ,,a” z dnia 22.05.2018 nie można mówić o widocznym wpływie zrzutu ścieków do Motławy, na zawartość tego wskaźnika, gdyż w maju w Zatoce Gdańskiej występują zakwity fitoplanktonu i wartość chlorofilu „a” nie uległa znaczącemu wzrostowi w stosunku do poprzednich lat. Niemniej wartość jest na tyle wysoka, że klasyfikuję wodę, jako V klasa.

Tabela 1. Zestawienie stężenia chlorofilu ,,a” w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 22.05.2018 r. [µg/l]

Wartości z maja 2017 roku [µg/l]

Wartości z maja 2016 roku [µg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

2,3

5,7

4,6

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

T18

1 m pod powierzchnią

9,6

4,4

19,0

1 m nad dnem

3,5

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

3,1

-

 

1 m nad dnem

3,9

-

-

T16

1 m pod powierzchnią

2,6

5,1

Poniżej granicy oznaczalności

DP1

1 m pod powierzchnią

15,0

-

-

Tlen rozpuszczony

Pod względem zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie nie widać wpływu zrzutu ścieków na wody Zatoki Gdańskiej. Wody są bardzo dobrze natlenione.

Tabela 2. Zestawienie stężenia tlenu rozpuszczonego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

9,8

11,6

12,4

1 m nad dnem

9,7

9,8

10,2

T18

1 m pod powierzchnią

11,1

11,1

12,0

1 m nad dnem

9,5

8,6

10,5

T16

1 m pod powierzchnią

9,4

12,0

11,5

1 m nad dnem

8,8

12,2

11,0

DP1

1 m pod powierzchnią

11,0

-

-

1 m nad dnem

11,6

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

9,2

-

-

1 m nad dnem

10,3

-

-

Azot ogólny

Najwyższe wartości stężenia azotu ogólnego w wodach metr od powierzchni występują w punkcie DP1 zlokalizowanym w okolicach ujścia Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej, ale są zbliżone do wyników z 2016 i 2017 roku.

Tabela 3 Zestawienie stężenia azotu ogólnego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

0,83

0,64

0,45

1 m nad dnem

0,74

0,55

1,18

T18

1 m pod powierzchnią

1,02

0,60

0,54

1 m nad dnem

0,76

0,67

0,56

T16

1 m pod powierzchnią

0,85

0,59

0,51

1 m nad dnem

0,74

0,57

0,42

DP1

1 m pod powierzchnią

1,22

-

-

1 m nad dnem

0,70

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

0,76

-

-

1 m nad dnem

0,81

-

-

Azot azotanowy

Pod względem zawartości stężenia azotu azotanowego w wodzie, nie widać żadnych istotnych zmian. Prawie wszystkie wyniki oznaczone są jako poniżej granicy oznaczalności, co świadczy o bardzo niskich stężeniach, a woda czysta.

Tabela 4. Zestawienie stężenia azotu azotanowego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

T18

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,038

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

0,043

Poniżej granicy oznaczalności

T16

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,0047

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,0042

DP1

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

0,023

-

-

Azot azotynowy

W prawie wszystkich punktach odnotowano wartości występujące poniżej granicy oznaczalności, dla danego wskaźnika co świadczy, że są to wartości bardzo niskie, a woda czysta.

Tabela 5. Zestawienie stężenia azotu azotynowego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

0,00263

Poniżej granicy oznaczalności

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

T18

1 m pod powierzchnią

0,0069

Poniżej granicy oznaczalności

0,0063

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

0,00203

Poniżej granicy oznaczalności

T16

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

0,0053

Poniżej granicy oznaczalności

DP1

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

Azot amonowy

W maju 2017 i 2016 roku notowano wyższe wartości stężenia azotu amonowego, niż w dniu 22.05.2018. Świadczy to o braku nierozłożonej materii organicznej pochodzenia ze ścieków komunalnych.

Tabela 6. Zestawienie stężenia azotu amonowego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

0,0353

0,0119

1 m nad dnem

0,016

0,0519

0,0193

T18

1 m pod powierzchnią

0,013

0,041

0,04

1 m nad dnem

0,037

0,056

0,128

T16

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

0,0381

0,011

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

0,0353

Poniżej granicy oznaczalności

DP1

1 m pod powierzchnią

0,017

-

-

1 m nad dnem

0,011

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

0,012

-

-

1 m nad dnem

0,026

-

-

Fosfor ogólny

Nie widać jednoznacznego wpływu zrzutu ścieków na wody Zatoki Gdańskiej. Najwyższe stężenie wystąpiło na punkcie DP1. Wartości w warstwie przydennej były wyższe w 2016 i 2017 roku niż 22.05.2018 r.

Tabela 7. Zestawienie stężenia fosforu ogólnego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z Maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z Maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

0,07

0,039

0,032

1 m nad dnem

0,031

0,038

0,086

T18

1 m pod powierzchnią

0,068

0,05

0,039

1 m nad dnem

0,04

0,05

0,03

T16

1 m pod powierzchnią

0,078

0,012

0,051

1 m nad dnem

0,038

0,021

0,046

DP1

1 m pod powierzchnią

0,094

-

-

1 m nad dnem

0,07

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

0,085

-

-

1 m nad dnem

0,029

-

-

Fosfor fosforanowy

W dniu 22.05.2018 roku stężenie fosforu fosforanowego było niskie. Na ogół wartości występowały poniżej granicy oznaczalności, co świadczy, że są to bardzo niskie stężenia. W dniu 22.05.2018 roku nie można mówić o wpływie zrzutu ścieków do Motławy na wody Zatoki Gdańskiej.

Tabela 8. Zestawienie stężenia fosforu fosforanowego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,003

1 m nad dnem

0,0085

Poniżej granicy oznaczalności

0,009

T18

1 m pod powierzchnią

0,0098

Poniżej granicy oznaczalności

0,013

1 m nad dnem

0,0124

0,01

0,005

T16

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

0,02

Poniżej granicy oznaczalności

DP1

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

0,0218

-

-

Ogólny węgiel organiczny

W 2017 roku nie prowadzono badań ogólnego węgla organicznego. W dniu 22.05.2018 roku odnotowano wyższe wartości w porównaniu z 2016 rokiem, natomiast nie są to na tyle wyższe wartości, by mówić o wpływie zrzutu na Zatokę Gdańską.

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

5,58

5,09

1 m nad dnem

4,3

-

T18

1 m pod powierzchnią

7,2

6,8

1 m nad dnem

4,57

-

T16

1 m pod powierzchnią

6,1

4,89

1 m nad dnem

4,88

-

DP1

1 m pod powierzchnią

7,5

-

1 m nad dnem

4,52

-

DP2

1 m pod powierzchnią

5,03

-

1 m nad dnem

4,46

-

Podsumowanie

Po przeanalizowaniu otrzymanych wyników nie zauważono po 4 dniach od zaprzestania zrzutu ścieków do Motławy wpływu na wody Zatoki Gdańskiej. Nie obserwuje się znaczącego wzrostu substancji biogennych w wodach Zatoki, a zwiększenie chlorofilu ”a” przy wejściu Martwej Wisły do Zatoki może świadczyć o zwiększeniu fitoplanktonu, ale wartość nie odbiega od analogicznych wartości mierzonych w miesiącu maju. Niemniej z powodu znacznego zrzutu w ilości powyżej 100 000 m3, konieczne będzie powtórzenie prób w dniu 29.05.2018 roku.

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok