Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku po raz drugi przeprowadził kontrolne badania Zatoki Gdańskiej celem sprawdzenia wpływu zakończonego zrzutu ścieków do Motławy. Pobór próbek miał miejsce 29 maja, to jest 11 dni po zakończeniu zrzutu ścieków. Pierwszy pobór odbył się 22 maja. Badania przeprowadzono w 5 punktach, w których pobrano próby z warstwy powierzchniowej, tj. 1 m pod powierzchnią, oraz warstwy przydennej, tj. 1 m nad dnem. Poniżej prezentujemy wyniki badań w podziale na poszczególne wskaźniki. Wyniki w punktach ZG, T16 oraz T18 porównane zostały do wyników z badań monitoringowych z poprzednich lat z okresu maja oraz wyników z 22 maja. Wyniki w punktach DP1 i DP2 porównano do wyników uzyskanych w tych punktach w dniu 22 maja. Lokalizacje punktów przedstawia mapa zamieszczona na rysunku 1.

zatoka

Rysunek 1. Mapa punktów pomiarowych na Zatoce Gdańskiej

 

Chlorofil ,,a”

Najwyższą zawartość chlorofilu ,,a” odnotowano na punkcie ZG zlokalizowanym w centralnej części Zatoki Gdańskiej. 29 maja w większości przypadków odnotowano niższe wartości chlorofilu ,,a” niż 22 maja. Największy spadek zawartości tego wskaźnika nastąpił na punkcie DP1 zlokalizowanym przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki. W maju 2016 r. na Zatoce Gdańskiej odnotowano wyższe wartości tego wskaźnika, wynoszące 19,0 µg/l. Nie zaobserwowano zakwitów fitoplanktonu. Na podstawie wyników stężenia chlorofilu ,,a” z dnia 29.05. nie można mówić o widocznym wpływie zrzutu ścieków do Motławy, na zawartość tego wskaźnika.

Tabela 1. Zestawienie stężenia chlorofilu ,,a” w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 29.05.2018 r. [µg/l]

Wartość z 22.05.2018 r. [µg/l]

Wartości z Maja 2017 roku [µg/l]

Wartości z maja 2016 roku [µg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

11,0

2,3

5,7

4,6

1 m nad dnem

2,5

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

T18

1 m pod powierzchnią

7,1

9,6

4,4

19,0

1 m nad dnem

3,0

3,5

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

5,9

3,1

-

 

1 m nad dnem

2,5

3,9

-

-

T16

1 m pod powierzchnią

3,6

2,6

5,1

Poniżej granicy oznaczalności

DP1

1 m pod powierzchnią

8,0

15,0

-

-

 

Tlen rozpuszczony

Pod względem zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie nie widać wpływu zrzutu ścieków na wody Zatoki Gdańskiej. Wody są dobrze natlenione, nie widać znaczących zmian.

Tabela 2. Zestawienie stężenia tlenu rozpuszczonego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 29.05.2018 r. [mg/l]

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

13,1

9,8

11,6

12,4

1 m nad dnem

11,3

9,7

9,8

10,2

T18

1 m pod powierzchnią

11,9

11,1

11,1

12,0

1 m nad dnem

7,3

9,5

8,6

10,5

T16

1 m pod powierzchnią

11,0

9,4

12,0

11,5

1 m nad dnem

8,2

8,8

12,2

11,0

DP1

1 m pod powierzchnią

11,4

11,0

-

-

1 m nad dnem

8,1

11,6

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

11,4

9,2

-

-

1 m nad dnem

10,1

10,3

-

-

 

Azot ogólny

Wartości odnotowane 29 maja, są zbliżone do wartości notowanych 22 maja oraz we wcześniejszych latach. Najwyższe wartości wskaźnika odnotowano w punktach ZG,T16 oraz T18 na których WIOŚ w Gdańsku regularnie prowadzi monitoring.

Tabela 3. Zestawienie stężenia azotu ogólnego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 29.05.2018 r. [mg/l]

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

1,1

0,83

0,64

0,45

1 m nad dnem

0,82

0,74

0,55

1,18

T18

1 m pod powierzchnią

1,01

1,02

0,60

0,54

1 m nad dnem

0,89

0,76

0,67

0,56

T16

1 m pod powierzchnią

0,98

0,85

0,59

0,51

1 m nad dnem

0,86

0,74

0,57

0,42

DP1

1 m pod powierzchnią

0,79

1,22

-

-

1 m nad dnem

0,77

0,70

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

0,72

0,76

-

-

1 m nad dnem

0,76

0,81

-

-

 

Azot azotanowy

Widać wzrost stężenia azotu azotanowego w wodzie w porównaniu z 22 maja. Natomiast nadal są to niskie wartości. Granica oznaczalności dla tego wskaźnika, wynosi 0,02 mg/l.

Tabela 4. Zestawienie stężenia azotu azotanowego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 29.05.2018 r. [mg/l]

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

0,078

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

1 m nad dnem

0,033

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

T18

1 m pod powierzchnią

0,036

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,038

1 m nad dnem

0,038

Poniżej granicy oznaczalności

0,043

Poniżej granicy oznaczalności

T16

1 m pod powierzchnią

0,032

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,0047

1 m nad dnem

0,031

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,0042

DP1

1 m pod powierzchnią

0,031

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

0,036

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

0,03

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

0,064

0,023

-

-

 

Azot azotynowy

We wszystkich punktach odnotowano wartości występujące poniżej granicy oznaczalności, świadczy to o bardzo niskich stężeniach tego wskaźnika w wodzie.

Tabela 5. Zestawienie stężenia azotu azotynowego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 29.05.2018 r. [mg/l]

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,00263

Poniżej granicy oznaczalności

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

T18

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

0,0069

Poniżej granicy oznaczalności

0,0063

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,00203

Poniżej granicy oznaczalności

T16

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,0053

Poniżej granicy oznaczalności

DP1

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

 

Azot amonowy

W maju 2017 i 2016 roku notowano wyższe wartości stężenia azotu amonowego, niż w dniu 29.05.2018. 29 maja nie zanotowano wysokich stężeń w wodzie tego wskaźnika. Azot amonowy jest składnikiem występującym w dużych ilościach w ściekach komunalnych nieoczyszczonych.

Tabela 6. Zestawienie stężenia azotu amonowego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 29.05.2018 r. [mg/l]

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,0353

0,0119

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

0,016

0,0519

0,0193

T18

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

0,013

0,041

0,04

1 m nad dnem

0,0296

0,037

0,056

0,128

T16

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,0381

0,011

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,0353

Poniżej granicy oznaczalności

DP1

1 m pod powierzchnią

0,0112

0,017

-

-

1 m nad dnem

0,0186

0,011

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

0,012

-

-

1 m nad dnem

0,0576

0,026

-

-

 

Fosfor ogólny

Nie widać jednoznacznego wpływu zrzutu ścieków na wody Zatoki Gdańskiej. W większości sytuacji odnotowano spadek stężenia fosforu ogólnego w wodzie w porównaniu z 22 maja.

Tabela 7. Zestawienie stężenia fosforu ogólnego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 29.05.2018 r. [mg/l]

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z Maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z Maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

0,051

0,07

0,039

0,032

1 m nad dnem

0,024

0,031

0,038

0,086

T18

1 m pod powierzchnią

0,069

0,068

0,05

0,039

1 m nad dnem

0,051

0,04

0,05

0,03

T16

1 m pod powierzchnią

0,035

0,078

0,012

0,051

1 m nad dnem

0,037

0,038

0,021

0,046

DP1

1 m pod powierzchnią

0,034

0,094

-

-

1 m nad dnem

0,14

0,07

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

0,028

0,085

-

-

1 m nad dnem

0,14

0,029

-

-

 

Fosfor fosforanowy

W dniu 29 maja zanotowano niskie stężenia fosforu fosforanowego w wodzie. W kilku punktach zauważono zwiększoną zawartość tego wskaźnika w wodzie.

Tabela 8. Zestawienie stężenia fosforu fosforanowego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 29.05.2018 r. [mg/l]

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2017 roku [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

0,009

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,003

1 m nad dnem

0,013

0,0085

Poniżej granicy oznaczalności

0,009

T18

1 m pod powierzchnią

0,024

0,0098

Poniżej granicy oznaczalności

0,013

1 m nad dnem

0,03

0,0124

0,01

0,005

T16

1 m pod powierzchnią

0,12

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

1 m nad dnem

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

0,02

Poniżej granicy oznaczalności

DP1

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

0,05

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

DP2

1 m pod powierzchnią

Poniżej granicy oznaczalności

Poniżej granicy oznaczalności

-

-

1 m nad dnem

0,065

0,0218

-

-

 

Ogólny węgiel organiczny

W 2017 roku nie prowadzono badań ogólnego węgla organicznego. Wyniki badań z 29 maja, są zbliżone do wyników z 22 maja.

Tabela 9. Zestawienie stężenia ogólnego węgla organicznego w wodach Zatoki Gdańskiej

Punkt pomiarowy

Warstwa

Wartość z 29.05.2018 r. [mg/l]

Wartość z 22.05.2018 r. [mg/l]

Wartości z maja 2016 roku [mg/l]

ZG

1 m pod powierzchnią

7,1

5,58

5,09

1 m nad dnem

4,39

4,3

-

T18

1 m pod powierzchnią

6,9

7,2

6,8

1 m nad dnem

4,35

4,57

-

T16

1 m pod powierzchnią

6,0

6,1

4,89

1 m nad dnem

4,91

4,88

-

DP1

1 m pod powierzchnią

6,3

7,5

-

1 m nad dnem

5,11

4,52

-

DP2

1 m pod powierzchnią

6,1

5,03

-

1 m nad dnem

4,34

4,46

-

 

Podsumowanie

W dniu 29 maja nie widać wpływu zrzutu ścieków na wody Zatoki Gdańskiej. Substancje biogenne występują na zbliżonym poziomie w porównaniu do dnia 22 maja. Zauważono wzrost stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie. Wartości stężenia chlorofilu ,,a” zbliżone do wartości występujących w analogicznym okresie w latach poprzednich.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok