Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

logo wios old

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prezentuje ocenę jakości wód rzeki Motławy, odbiornika ścieków zrzucanych awaryjnie z przepompowni Ołowianka, z dnia 28 maja 2018 r. Próbki wód pobrano w następujących punktach:

  1. na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą dla oceny awaryjnego zrzutu ścieków do basenu Władysława IV z przepompowni Zaspa,
  2. Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie,
  3. Motława naprzeciwko (na wysokości) przepompowni Ołowianka,
  4. Motława przy Żurawiu Gdańskim,
  5. Motława za przepompownią Ołowianka po stronie zrzutu awaryjnego przy ul. Sienna Grobla,
  6. Motława powyżej zwartej zabudowy Gdańska, jako punkt odniesienia.

Badania wykonano 10 dób po ustaniu zrzutu z przepompowni Ołowianka w tych samych punktach, co pobierane w trakcie i po zrzucie awaryjnym z przepompowni Ołowianka i Zaspa w celu monitorowania zmian w środowisku wodnym odbiornika.

Rzeki Motława i Martwa Wisła stanowią system odwodnienia centrum Gdańska i są odbiornikami ścieków z Ołowianki – Motława bezpośrednio, Martwa Wisła pośrednio. Obie rzeki na terenie Gdańska mają niewielki przepływ wód. Pozostają pod wpływem oddziaływań wód morskich Zatoki Gdańskiej. Na spływ wód największy wpływ mają wiatry sprzyjające odpływowi lub ograniczające odpływ.

Zestawienie wyników badań jakości wód.

Lp

Punkt pobrania

Data
i godzina poboru

Wskaźnik

Wynik analizy [mg/dm3]

1

na połączeniu basenu Władysława IV z Martwą Wisłą

28.05.2018

Tlen rozpuszczony

7,1

OWO

6,3

Azot amonowy

<0,02

Azot ogólny

0,82

Fosfor ogólny

0,055

2

Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie

28.05.2018

Tlen rozpuszczony

9,6

OWO

6,1

Azot amonowy

0,0272

Azot ogólny

0,82

Fosfor ogólny

0,075

3

Motława naprzeciwko przepompowni Ołowianka

28.05.2018

Tlen rozpuszczony

7,4

OWO

6,5

Azot amonowy

0,205

Azot ogólny

1,30

Fosfor ogólny

0,18

4

Motława przy Żurawiu Gdańskim

28.05.2018

Tlen rozpuszczony

6,6

OWO

6,2

Azot amonowy

0,184

Azot ogólny

1,32

Fosfor ogólny

0,18

5

Motława za przepompownią Ołowianka po stronie zrzutu awaryjnego przy ul. Sienna Grobla

28.05.2018

Tlen rozpuszczony

7,5

OWO

6,6

Azot amonowy

0,196

Azot ogólny

1,30

Fosfor ogólny

0,23

6

Motława powyżej zwartej zabudowy Gdańska, jako punkt odniesienia

28.05.2018

Tlen rozpuszczony

9,3

OWO

6,3

Azot amonowy

0,097

Azot ogólny

1,24

Fosfor ogólny

0,31

Dla oceny wpływu zrzutu ścieków na jakość wód odbiorników przyjęto następujące wskaźniki:

- ilość tlenu rozpuszczonego w badanych wodach; ubytek tlenu rozpuszczonego w odniesieniu do optymalnego świadczy o intensywnych procesach rozkładu materii organicznej, czyli także o zanieczyszczeniu wód,

- wskaźnik ChZT informujący o zawartości substancji organicznych także pochodzących od zrzucanych ścieków,

- zawartość azotu amonowego, obecny w znacznych ilościach w ściekach komunalnych nieoczyszczonych,

- azot ogólny, opisujący obecność wszystkich form azotu w badanych próbkach,

- fosfor ogólny, jeden ze składników biogennych, określający skłonność wód do zakwitów.

Wody punktów kontrolnych „1” połączenie basenu Władysława IV z Martwą Wisłą, „2” Martwa Wisła na wysokości Kapitanatu Portu w Gdańsku Nowym Porcie charakteryzują się dobrym natlenieniem oraz dość niską zawartością materii organicznej (niskie OWO). W dalszym ciągu nie zauważa się wpływu zrzucanych ścieków na jakość wód w wymienionych punktach. Duży wpływ na jakość wód w obu punktach ma napływ wód morskich w koryto Martwej Wisły.

Wody Motławy w punkcie „3”, „4”, „5” mają charakter naturalny. Są dobrze natlenione. Zawierają lekko podwyższony poziom stężeń azotu amonowego, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. Stężenia te są typowe dla wód pozostających pod wpływem działalności aglomeracji gdańskiej w części położonej nad tymi rzekami. Obecność substancji organicznych wyrażonych stężeniem OWO pozostaje na niskim poziomie.

Wody Motławy w punkcie „6”, punkt odniesienia, są dobrze natlenione. Wskaźnik OWO jest niski. Także substancje biogenne pozostają na niskim poziomie stężeń.
W wymienionych wskaźnikach są to wody czyste.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok