Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W dniu 20 czerwca br. w siedzibie WIOŚ w Słupsku odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów gmin z powiatów pozostających w zakresie działania delegatury. Tematem spotkania było współdziałanie WIOŚ w zakresie ochrony środowiska z organami samorządu gminnego. Poruszono zagadnienia dotyczące m.in. współdziałania w wykonywaniu czynności kontrolnych, problemów w obszarze rolnictwa, ochrony przed hałasem, opiniowania przez WIOŚ projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

ds wios

Spotkanie otworzyli i uczestników przywitali Pan Tomasz Żukowski, Kierownik Delegatury w Słupsku oraz Pan Radosław Rzepecki, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

W trakcie spotkania pracownicy Działu Inspekcji delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawili i omówili następujące zagadnienia:

  • Współdziałanie WIOŚ w zakresie ochrony środowiska z organami samorządu gminnego. Współdziałanie w wykonywaniu czynności kontrolnych – Wiesława Woźnicka, Kierownik Działu Inspekcji.
  • Opiniowanie przez WIOŚ projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla zakładów zwiększonego i dużego ryzyka poważnych awarii (ZZR i ZDR) - Marta Wolff, Starszy specjalista.
  • Ochrona przed hałasem. Pomiary kontrolne i monitoringowe hałasu - Małgorzata Stenka, Starszy inspektor.
  • Kontrole planowe i interwencyjne w obszarze rolnictwa - Dariusz Patyna Główny specjalista i Piotr Paśnik Inspektor.
  • Kontrole gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Ewa Sajek, Główny specjalista.

Jednym z głównych celów spotkania było podkreślenie ważnej roli organów samorządowych gminy w systemie prawa ochrony środowiska. Wskazane zostały kompetencje wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, określone w prawie ochrony środowiska.

W szczególności takie jak:

  • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  • możliwość wystąpienia w charakterze oskarżyciela publicznego,
  • wstrzymywanie użytkowania instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
  • nakazanie osobom fizycznym wykonanie czynności ograniczającej negatywne oddziaływanie na środowisko.

W celu prawidłowego wykonania zadań kontrolno-nadzorczych ww. organy uzyskały konkretne uprawnienia kontrolne zawarte w art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Po zakończeniu prezentacji inspektorzy pozostawali do dyspozycji przedstawicieli gmin odpowiadając na pytania i udzielając wskazówek w konkretnych aktualnie prowadzonych przez gminy sprawach.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok