Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Zakończona w dniu 15 maja 2018 r. kontrola przedsiębiorstwa MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o., ul. Węglowa 4, 81-341 Gdynia wykazała, że pomimo prowadzonych przez kontrolowany podmiot działań w celu ograniczenia pylenia z terenu portu oraz z prowadzonych prac przeładunkowych (w tym zraszanie i czyszczenie ciągów komunikacyjnych wodą, usuwanie rozsypów, sprzątanie i zraszanie terenów przeładunkowych, opryskiwanie hałd węgla mieszaniną wody z celulozą) miała miejsce uciążliwa emisja niezorganizowana pyłów, szczególnie podczas silnych porywistych wiatrów w trakcie suchych, słonecznych dni. Wydano zarządzenie pokontrolne obligujące kontrolowany podmiot do zintensyfikowania działań organizacyjno-technicznych ograniczających emisję niezorganizowaną pyłów węgla z terenu portowego, szczególnie w przypadku prowadzenia prac przeładunkowych w wyjątkowo niesprzyjających warunkach pogodowych tj. podczas silnych i porywistych wiatrów oraz suchych słonecznych dni.

mtmgfot.: gospodarkamorska.pl

MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. w odpowiedzi na wydane zarządzenie pokontrolne poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku o podjęciu kolejnych kroków w celu ograniczenia pylenia. Podmiot zawarł umowę z firmami zewnętrznymi, których zadaniem jest bieżące sprzątane ciągów komunikacyjnych oraz placów na terenie MTMG - Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. W zakres wykonywanych czynności wchodzi zraszanie hałd oraz terenu wodą, opryskiwanie hałd węgla mieszaniną wody z celulozą oraz zamiatanie maszynowe na mokro powierzchni płaskich za pomocą zamiatarki mechanicznej Broddway.

W związku docierającymi w pierwszych dniach lipca ze strony mieszkańców Gdyni licznymi wnioskami o podjęcie interwencji w sprawie uciążliwego oddziaływania przedsiębiorstwa Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o. w dniu 4 lipca 2018 roku rozpoczęto kolejną kontrolę tego przedsiębiorstwa. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku otrzymał informację o rozważaniu podjęcia kolejnych kroków w celu znalezienia nowych rozwiązań ograniczających pylenie podczas prac przeładunkowych.

Rozważane są następujące przedsięwzięcia:

  • zakupienie tzw. armatek wytwarzających mgłę wodną blokujących pylenie na stanowiskach przeładunkowych węgla.
  • zastosowanie na wyjeździe z terminala czyszczarki do wodnego mycia kół i podwozi samochodów ciężarowych w celu uniemożliwienia wywozu pyłu węglowego poza teren MTMG.

Ponadto podmiot zlecił biuru projektowemu kompletne opracowanie rozwiązań, które będą niwelować pylenie węgla przy stosowanej technologii przeładunku.

W trakcie kontroli zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni  o zajęcie stanowiska w zakresie potencjalnego wpływu na zdrowie ludzi pylenia z nabrzeży portowych podczas przeładunku i magazynowania węgli.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok