Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

Tegoroczna, cykliczna akcja kontrolna, realizowana w czerwcu na terenie województwa pomorskiego wspólnie ze służbą celno-skarbową, Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego w ramach unijnego projektu kontrolnego IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne zbiegła się w czasie z ogólnoświatową operacją celną pod nazwą DEMETER VI, polegającą na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów drogą morską, lądową oraz lotniczą. Zaplanowane zostały akcje kontrolne na terenie trzech głównych terminali kontenerowych portów Gdańska i Gdyni. Ładunki do rewizji typowali funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Już pierwszy dzień - 26 czerwca 2018 roku na terenie terminalu BCT (Baltic Container Terminal Sp. z o.o.) w Gdyni - przyniósł niespodziankę. Z wytypowanych do kontroli czterech kontenerów rewizji został poddany jeden z nich, zawierający używaną odzież wysyłaną do Togo. Pozostałe trzy wytypowane do kontroli kontenery miały zawierać „odpady tworzyw sztucznych i gumy” o kodzie 19 12 04 (B3010 według klasyfikacji bazylejskiej), przemieszczane z terenu Wielkiej Brytanii do Polski. Wskutek niezrozumiałych działań opóźniających agencji celnej, reprezentującej wysyłającego, niespotykanych w dotychczasowej praktyce kontrolnej IMPEL TFS, do rewizji nie doszło tego dnia. Inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska zapaliła się tzw. „czerwona lampka”. Prowadzący czynności kontrolne główny specjalista WIOŚ stanowczo zażądał, aby nie wydawać pozwolenia na wprowadzenie ładunku w polski obszar celny bez przeprowadzenia fizycznej rewizji wytypowanych kontenerów.

fot2

Następnie czynności kontrolne w ramach akcji IMPEL TFS oraz DEMETER VI były realizowane 28 czerwca br. na terenie terminala DCT (Deepwater Container Terminal Gdańsk S.A.) w Gdańsku oraz GCT (Gdynia Container Terminal S.A.) w Gdyni – 29 czerwca br.

Dopiero 5 lipca br. doszło do rewizji wytypowanych kontenerów, która potwierdziła, że znajdują się w nich zmieszane  odpady  wysegregowane  z  odpadów komunalnych,   które są klasyfikowane w transgranicznym przemieszczaniu odpadów jako tzw. „odpady spoza listy”. Ich przemieszczanie do Polski wymaga – zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 lit. b pkt. iv) rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. L 190 z 12.07.2006 r.) – zastosowania procedury uprzedniego zgłoszenia i zgody Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wysyłający podmiot brytyjski nie przedstawił zgody GIOŚ na przemieszczenie tych odpadów i w związku z powyższym cały zgłoszony transport (16 kontenerów zawierających łącznie 389 620 kg odpadów) został zatrzymany.

DSC03536

Dalsze wspólne czynności kontrolne WIOŚ i służby celno-skarbowej prowadzone już w ramach akcji DEMETER VI przyniosły ujawnienie dalszych transportów, wymienionych na siedmiu manifestach statkowych. Trudność wyłapania tych transportów polegała na tym, że odpady te jako towar wewnątrzwspólnotowy nie wymagały typowego zgłoszenia celnego. Łącznie zostało zatrzymanych 45 kontenerów zawierających 1 097 169 kg odpadów. Administracja Celno-Skarbowa, jako organ, który wykrył nielegalne przesyłki był zobligowany - po uzyskaniu opinii WIOŚ – do zgłoszenia ntpo Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Służby celno-skarbowe na bieżąco monitorują manifesty statkowe jednostek przypływających z Wielkiej Brytanii, gdyż mogą pojawić się następne transporty wyżej opisanych odpadów. Do dnia dzisiejszego – 6 sierpnia br. – nie zostały ujawnione następne transporty.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok