Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Trakt św. Wojciecha 293D 80-001 Gdańsk tel.: 58 309 49 11 - 13 fax.: 58 309 46 34 sekretariat@gdansk.wios.gov.pl

W związku z rozpoczynającymi się jesiennymi, pożniwnymi pracami polowymi, może występować zwiększona uciążliwości odorowa powstająca podczas transportu oraz rozkładania obornika i rozlewania gnojowicy na użytkach rolnych. Jest to specyficzna uciążliwość charakterystyczna dla obszarów wiejskich, zwracająca uwagę społeczeństwa z reguły w okresie wiosennym i późnoletnim, kiedy przed przygotowaniem i obsianiem gleby niezbędne jest dostarczenie jej składników pokarmowych tj nawozów. Takimi nawozami są gnojowica i obornik, których transport oraz rozprowadzenie na powierzchni gruntu generuje wyżej wymienioną uciążliwość.

rozplant

Obowiązkiem władających ziemią, w tym rolników, jest ograniczenie tej uciążliwości, między innymi poprzez przykrycie zastosowanego nawozu ziemią, nie później niż następnego dnia po zastosowaniu zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów i prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 393 ze zm.). Przykrycie nawozu ziemią może polegać na przyoraniu gruntu lub jego zmieszaniu przy użyciu brony czy też kultywatora.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Ok